اطلاعیه مفاد درسی، ضرایب و منابع آزمون دکتری ۹۵ دانشگاه صنعتی سهند تبریز منتشر شد. جهت دریافت اطلاعیه لینک زیر را دانلود کنید.

ضمائم
مفاد درسی و منابع امتحانی (۲۱۵ KB
 
#

اشتراک این خبر در :