دانشگاه فردوسی مشهد درباره مصاحبه آزمون دکتری 95 اطلاعیه زیر را منتشر کرد.

کلیات پذیرش:

اعلام تاريخ انجام ارزيابي / مصاحبه دوره دكتري سال 1395  دانشگاه فردوسي مشهد

توضيحاتي در خصوص پذيرش دانشجو در دوره دكتري   سال 96- 1395

شیوه نامه اجرایی آیین نامه آزمون ورودی دوره دکتری در سال 1395

 

نحوه توزیع امتیازات و برخی جزئیات پذیرش در دانشکده های مختلف:

دانشکده ادبیات 

دانشکده الهیات

دانشکده تربیت بدنی

دانشکده دامپزشکی 

دانشکده علوم

دانشکده علوم اداری 

دانشکده علوم تربیتی

دانشکده علوم ریاضی

دانشکده کشاورزی

دانشکده مهندسی

 
#

اشتراک این خبر در :