پذیرش دانشجوی دوره MD-Ph.D در دانشگاه علوم پزشکی مشهد فراخوان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد امروزگفت: دانشکده پزشکی مشهد از بین دانشجویان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور واجد شرایط دانشجو می پذیرد.

دکتردارابی افزود: واجدان شرایط که مقطع کارآموزی را گذرانده اند و شرایطی چون معدل بالاتر از 16در مقطع علوم پایه، با کسب حداقل 89درصداز نمره میانگین نمرات 5درصداول دانشگاه در آزمون جامع علوم پایه،کسب معدل بالاتر از 16در مقاطع پاتوفیزیولوژی و کاراموزی با کسب حداقل 80 درصداز نمره میانگین نمرات 5درصداول دانشگاه در آزمون جامع پیش کارورزی،کسب معدل کل بالاتر از 15 در مقاطع علوم پایه، پاتوفیزیولوژی و کارآموزی داشته وبدون مشکلات آموزشی اعم از مردودی در دروس و مشروطی باشند می توانند در این دوره شرکت کنند.

او گفت: این دوره پذیرش در دوره های انفورماتیک پزشکی ،باکتری شناسی پزشکی ،پزشکی مولکولی،زیست فناوری پزشکی علوم تشریحی ،علوم تغذیه،فیزیک پزشکی،ایمنی شناسی پزشکی،فارماکولوژی ،فیزیولوژی پزشکی،ژنتیک پزشکی و بیوشیمی بالینی برگزار می شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدافزود: مهلت نام نویسی تا 20 آذر است و داوطلبان می توانند برای نام نویسی به اداره آموزش دانشکده پزشکی واقع در پردیس دانشگاه مراجعه کنند.

دکتردارابی گفت : داوطلبان دارای شرایط به مرحله مصاحبه علمی- تخصصی معرفی می شوند وملاک پذیرش نهایی براساس 80 درصدو 20 درصد نمره مصاحبه است و اولویت با رتبه های برتر خواهد بود.

او افزود: پذیرفته شدگان دوره از حمایت و مساعدت های آموزشی و اداری برخوردار خواهند بودو به دانش آموختگان این دوره، دانشنامه MD و Ph.D اعطا می شود و می توانند از مزایای دانش آموختگان دوره های دکترای تخصصی (Ph.D) و دانش آموختگان دوره دکتری عمومی پزشکی استفاده کنند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدگفت: دانشجویان بایدتا شروع دوره Ph.D. (بهمن94) حداقل کارورزی چهاربخش ماژور (داخلی، جراحی، کودکان و زنان و زایمان) را گذرانده باشند.

این فراخوان دراجرای آئین نامه آموزشی دوره MD-Ph.D مصوب چهل و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در دانشکده پزشکی مشهد برای چهارمین دوره اعلام شده است.

 
#

اشتراک این خبر در :