معاون آموزشی دانشگاه تهران به اعتراض دانشجویان درباره حذف سنوات ارشد و دکتری واکنش نشان داد.

«حسین حسینی» معاون آموزشی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به اعتراض دانشجویان نسبت به حذف سنوات ارشد و دکتری گفت: سنوات مجاز توسط آیین‌نامه‌های آموزشی تعریف شده و براساس همین آیین‌نامه‌ها، هیات امنای دانشگاه سنوات اضافه‌ای را هم تایید کرده که به طور مثال دانشجویان کارشناسی نیم‌سال نهم، دانشجویان کارشناسی ارشد نیم‌سال پنجم و دانشجویان دکتری نیم‌سال نهم و دهم معاف از شهریه هستند. بنابراین اینها مصوبات هیات امنا است و دانشگاه هم اختیار خاصی در این مورد ندارد.

وی ادامه داد: دانشجویان ملاحظاتی را در این باره داشتند، اما آنچه که دانشگاه توانسته انجام بدهد، این بوده که در مقطع کارشناسی یک نیم‌سال مجوز اضافه داده که همان نیم‌سال نهم است، به کارشناسی ارشد نیز یک نیم‌سال اضافه شده که نیم‌سال پنجم است و به دکتری هم نیم‌سال نهم و دهم اضافه شده است. بنابراین اگر دانشجویی بخواهد مازاد بر این سنوات ادامه تحصیل دهد، باید طبق مصوبات هیات امنا شهریه پرداخت کند.

حسینی توضیح داد: به تعبیر دیگر زمانی که دانشجوی کارشناسی ارشد وارد نیم‌سال ششم می‌شود، باید شهریه بپردازد، همچنین دانشجوی کارشناسی وقتی وارد نیم‌سال دهم می‌شود باید شهریه بپردازد و دانشجویان دکتری هم وارد نیم‌سال یازدهم می‌شوند باید شهریه پرداخت کنند، به هر حال اینها مقررات دانشگاه است.

معاون آموزشی دانشگاه تهران در پایان اظهار داشت: به هر حال ما دیدگاه‌هایمان را بیان کردیم، دانشجویان هم ملاحظاتشان را بیان کردند. دانشگاه خودش براساس این تصمیم نمی‌تواند کاری کند و تصمیمات با هیات امنا است و کسی اختیار لغو این تصمیم را ندارد.

 
#

اشتراک این خبر در :