معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، طی فراخوانی شرایط عضویت در باشگاه دانش‌آموزی دانشگاه، ویژه دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس این فراخوان، باشگاه دانش‌آموزی دانشگاه تهران در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای جوان کشور، شناسایی دانش‌آموزان مستعد و خلاق در حوزه‌های علمی و فرهنگی، حمایت، تقویت و توانمندسازی آنها و هدایت آنها در مسیر فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران تأسیس شده است.

مهمترین اهداف این باشگاه  شامل: “هدایت تحصیلی و ارائه مشاوره به دانش‌آموزان در جهت انتخاب صحیح رشته تحصیلی دانشگاهی”،”آشنایی دانش‌آموزان با رشته‌های تحصیلی و دانشکده‌های دانشگاه تهران”،”سنجش استعدادها و توانمندی‌های دانش‌آموزان برای کمک به توسعه فردی و برنامه‌ریزی مسیر تحصیلی و شغلی آنها”،”شناسایی و جذب دانش‌آموزان مستعد و تشویق آنها به تحصیل در دانشگاه تهران” ، “توان‌افزایی و حمایت از دانش‌آموزان مستعد”، “برقراری ارتباط با وزارت آموزش و پرورش در جهت شناسایی دانش‌آموزان مستعد”،”معرفی ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و رفاهی دانشگاه تهران” و”حمایت از دانش‌آموزان خلاق و نوآور در حوزه‌های علمی و فرهنگی” است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام اولیه برای عضویت در باشگاه دانش‌آموزی دانشگاه تهران به سامانه tcs.ut.ac.ir مراجعه کنند.

معرفی باشگاه دانش آموزشی

با توجه به اهمیت رشد شکوفایی استعداد های جوان کشور ، شناسایی دانش آموزان مستعد و خلاق در حوزه های علمی و فرهنگی، حمایت ، تقویت و راهنمایی آنها به منظور ارتقاء دانش ، تشویق دانش آموزان خلاق و نمونه و هدایت آنها در مسیر فعالیت های آموزشی ، پژوهشی، فناورانه ، فرهنگی ،اجتماعی ، باشگاه دانش آموزشی دانشگاه تهران بر این مبنا تاسیس گردید.

باشگاه دانش آموزی

اهداف باشگاه دانش‌آموزی دانشگاه تهران

– هدایت تحصیلی و ارایه‌ مشاوره به دانش‌آموزان در راستای انتخاب صحیح رشته‌ تحصیلی دانشگاهی؛

– آشنایی دانش‌آموزان با رشته‌های تحصیلی و دانشکده‌های دانشگاه تهران؛

– سنجش استعدادها و توانمندی‌های دانش‌آموزان در راستای کمک به توسعه فردی و برنامه‌ریزی مسیر تحصیلی و شغلی آنها؛

– شناسایی و جذب دانش‌آموزان مستعد و تشویق آنها به تحصیل در دانشگاه تهران؛

– توان‌افزایی و حمایت از دانش‌آموزان مستعد؛

– برقراری ارتباط با وزارت آموزش و پرورش در جهت شناسایی دانش‌آموزان؛

– معرفی ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و رفاهی دانشگاه تهران؛

– حمایت از دانش‌آموزان خلاق و نوآور در حوزه‌های علمی، فرهنگی.

 
#

اشتراک این خبر در :