دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ها منتشر شده است و داوطلبان برای انتخاب دانشگاه مد نظر خود اماده می شوند، در این بین دانشگاه ها نیز سعی کرده اند تا با ایجاد تسهیلاتی برای رتبه های برتر آزمون ارشد، نگاه این داوطلبان را به سمت دانشگاه خود جلب کنند، به همین بهانه نگاهی می اندازیم به دانشگاه هایی که تسهیلاتی را برای جذب دانشجویان فراهم کرده اند.

به گزارش خبرنگار صنفی-آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»، دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ها منتشر شده است و داوطلبان برای انتخاب دانشگاه مد نظر خود اماده می شوند، در این بین دانشگاه ها نیز سعی کرده اند تا با ایجاد تسهیلاتی برای رتبه های برتر آزمون ارشد، نگاه این داوطلبان را به سمت دانشگاه خود جلب کنند و حتی برخی از دانشگاه ها از پرداخت کمک هزینه به ضورت ماهیانه به دانشجویان نیز خبر داده اند. به همین بهانه نگاهی می اندازیم به دانشگاه هایی که تسهیلاتی را برای جذب دانشجویان فراهم کرده اند.

دانشگاه الزهرا
این دانشگاه که ویژه دختران است، به پذیرفته شدگان دوره روزانه این دانشگاه در رشته هایی که حداقل ۲ دانشگاه دولتی دیگر در آنها پذیرش داشته باشند و دارای رتبه ۱ تا ۵ باشند مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ تومان، رتبه های ۶ تا ۱۰ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ تومان و رتبه های ۱۱ تا ۲۰ مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ تومان پرداخت خواهد کرد. از طرفی به دانشجویان روزانه ساکن استان های تهران و البرز در صورت داشتن رتبه ۱ تا ۵ خوابگاه تعلق می گیرد.

دانشگاه بجنورد
این دانشگاه به دانشجویان با رتبه های پایین کمک هزینه تحصیلی ماهیانه پرداخت می کند. به صورتی که:
۱- پذیرفته شدگان رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی (به غیر از مشاوره دارای رتبه پایین تر از ۲۵۰): کمک هزینه تحصیلی ماهانه ۲۵۰ هزار تومان
۲- پذیرفته شدگان رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی (به غیر از مشاوره دارای رتبه پایین تر از ۱۵۰): اهدای کمک هزینه تحصیلی ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان
۳- پذیرفته شدگان رشته مشاوره دارای رتبه پایین تر از ۶۰: کمک هزینه تحصیلی ماهانه ۲۵۰ هزار تومان
۴- پذیرفته شدگان رشته مشاوره دارای رتبه پایین تر از ۴۰: اهدای کمک هزینه تحصیلی ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان

البته این مشوق های تحصیلی حداکثر به مدت ۲ سال و مادامیکه پذیرفته شده، دانشجوی دانشگاه بجنورد باشد، تعلق می گیرد و ادامه آن در نیمسال دوم و به بعد منوط به کسب حداقل معدل ۱۷ و قرار گرفتن دانشجو به لحاظ میانگین کل، جزو ۱۰ برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود است.

دانشگاه بیرجند
دانشگاه بیرجند اعلام کرده ، پذیرفته شدگان ممتاز و با رتبه های برتر از تسهیلات ویژه رفاهی و دانشجویی ارائه خواهد کرد اما از جزییات آن چیزی اعلام نکرده است.

دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز هم در جهت ارایه تسهیلات برای ۱۰ رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد که در دانشگاه تبریز پذیرفته می شوند در رشته گرایشهایی که حداقل در چهار دانشگاه پذیرش داشته باشند برای داوطلبان دارای رتبه ۱ تا ۵ کمک هزینه ماهیانه سه میلیون ریال و داوطلبان دارای رتبه ۶ تا ۱۰ کمک هزینه ماهیانه دو میلیون ریال از بدو ورود تا زمان فارغ التحصیلی حداکثر به مدت ۲۴ ماه (تا زمانی که معدل آنها در ده درصد بالایی معدل کل دانشجویان هم رشته گرایش و هم ورودی قرار گیرد) پرداخت خواهد کرد.

دانشگاه بناب
این دانشگاه هم اعلام کرده است که به کلیه قبولین خود که رتبه کل تک رقمی داشته باشند، کمک هزینه ویژه مالی اعطا می کند اما جزئیاتی در مورد مقدار و مبلغ آن نگفته است.

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
به کلیه پذیرفته شدگان این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد که جزء ۱۰٪ برتر هر رشته در آزمون ورودی باشند، علاوه بر اعتبار پژوهشی عمومی دانشجویان به مبلغ ۲۰ میلیون ریال، مبلغ ۴۰ میلیون ریال نیز اعتبار پژوهشی پس از تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه تعلق خواهد گرفت.

دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
دانشجویان کارشناسی ارشد در صورت کسب رتبه دو رقمی کشوری (رشته علوم کامپیوتر رتبه زیر ۵۰ و مابقی رشته هایی مورد پذیرش این مقطع رتبه زیر ۱۰۰) در آزمون سراسری تا سقف سه میلیون ریال ماهانه به عنوان دستیار پژوهشی در یافت می کنند. این دانشگاه برای رتبه های یک رقمی از پوشش کامل یک سفر علمی مورد تایید دانشگاه در هر سال را نیز حمایت میکند. البته این امتیاز مادامی که معدل کل دوره دانشجو بالای ۱۷٫۵ باشد پابر جا خواهد بود.

دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس نیز برای دانشجویان رتبه های برتر دوره روزانه هدیه هایی را در نظر گرفته است:
۱- به دانشجویان رتبه اول آزمون سراسری سازمان سنجش: ۳ میلیون تومان
۲- به دانشجویان رتبه دوم آزمون سراسری سازمان سنجش : ۲ میلیون تومان
۳- به دانشجویان رتبه سوم آزمون سراسری سازمان سنجش یک و نیم میلیون تومان
۴- در رشته هایی که در سال جاری دو و سه دانشگاه دولتی در آنها پذیرش دانشجو دارند، تنها به رتبه اول هر رشته به ترتیب مبلغ یک و نیم و ۲ میلیون تومان هدیه پرداخت می شود.

البته یک سوم مبلغ هدیه حداکثر تا پایان نیمسال دوم تحصیلی و الباقی به تدریج در طی نیمسال های بعدی و بر اساس کسب حد نصاب شاخصهای پیشرفت تحصیلی توسط دانشجو پرداخت می شود.

دانشگاه تربیت مدرس در سال ۹۸ از یک تا ۲ میلیون تومان اعتبار پژوهشی برای حمایت از پایان نامه های دانشجویان دوره روزانه در نظر گرفته است. علاوه بر اعتبار پژوهشی پایان نامه به دانشجویان رتبه های ۱ تا ۳ روزانه آزمون سراسری سازمان سنجش (که حداقل ۴ دانشگاه دولتی در آن رشته پذیرش دانشجو داشته باشید)، بر اساس ضوابط دانشگاه اعتبار ویژه پژوهشی (گرانت) به شرح زیر اختصاص خواهد داد:

۱- دانشجویان رتبه اول آزمون سراسری سازمان سنجش: یک و نیم میلیون تومان
۲- دانشجویان رتبه دوم آزمون سراسری سازمان سنجش : ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
۳- دانشجویان رتبه سوم آزمون سراسری سازمان سنجش: ۱ میلیون تومان
۴- دانشگاه به دانشجویان رتبه اول در رشته هایی که حداقل ۴ دانشگاه دولتی در آنها پذیرش دانشجو دارند، مبلغ ۵ میلیون تومان وام قرض الحسنه بلند مدت با شرایط و ضوابط معاونت دانشجویی پرداخت می نماید.

دانشگاه سیستان و بلوچستان
رتبه های ۱ تا ۵ هر رشته گرایش در آزمون کارشناسی ارشد و رتبه های ۶ تا ۱۰ هر رشته گرایش در آزمون کارشناسی ارشد به شرط آنکه حداقل سه دانشگاه در آن رشته گرایش در مقطع ارشد و به صورت روزانه پذیرش داشته باشند (رتبه بدون سهمیه)، دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی دانشگاههای دولتی جامع یا صنعتی مستقر در مرکز استانها)، با معدل حداقل ۱۸ ، در بدو پذیرش و نیمسال اول در دانشگاه سیستان و بلوچستان به صورت ماهیانه مبلغ ۳۰۰ هزار تومان دریافت مینمایند و ادامه پرداخت این تشویقی منوط به دارا بودن شرایط معدلی زیر در سایر نیمسال ها است. حداقل معدل در نیمسال علوم انسانی، زبان، هنر ۱۸ و فنی و مهندسی و علوم پایه ۱۷ خواهد بود.

دانشگاه کرمان
دانشگاه کرمان به پذیرفته شدگان در هر رشته و گرایش که جزء ۵ درصد برتر رتبه کشوری بدون لحاظ سهمیه باشند، کمک هزینه خرید یک عدد لپ تاپ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال (دو میلیون تومان) پرداخت خواهد شد. به عنوان مثال احمر در گرایش شیمی تجزیه در کل کشور ۲۴۰ نفر پذیرفته شوند، کسانی که دارای رتبه ۱ تا ۱۲ هستند و دانشگاه شهید باهنر کرمان را انتخاب نموده اند، کمک هزینه خرید یک عدد لپ تاپ تا سقف ذکر شده پرداخت خواهد شد.

دانشگاه صنعت نفت
دانشگاه صنعت نفت هم از کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان طبق مصوبات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و هیات امناء دانشگاه صنعت نفت (به صورت بلاعوض) و تأمین بخشی از هزینه کتابها و لوازم التحریر، امکانات خوابگاههای مجردی (در طول دوره تحصیل و در حدود امکانات دانشگاه) خبر داده است.

دانشگاه علامه طباطبایی
این دانشگاه برای دانشجویان رتبه برتر خود هدایایی را در نظر گرفته است، شرایط پرداخت هدیه به دانشجویان رتبه برتر به شرح زیر است:

به دانشجویان رتبه اول تا سوم دوره روزانه مقطع کارشناسی ارشد در رشته هایی که حداقل در ۴ دانشگاه پذیرش دانشجو دارند، به ترتیب: مبلغ ۳ ۲ و ۱٫۵ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.

البته یک سوم مبلغ هدیه در نیمسال اول تحصیلی و الباقی در نیمسال های بعد و بر اساس پیشرفت تحصیلی دانشجو در طول تحصیل پرداخت خواهد شد و دانشجویان روزانه کارشناسی ارشد با رتبه های زیر ۲۰ از اولویت خوابگاه برخوردارند.

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
این دانشگاه هم به رتبه های ممتاز و خوب که این دانشگاه را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند جوایز و مشوق هایی مطابق با مصوبات هییت رییسه دانشگاه اعطا خواهد کرد.

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
این دانشگاه نیز برای دانشجویان رتبه های اول تا سوم دوره روزانه تسهیلات زیر را در نظر گرفته است:

۱) پرداخت مبلغ ۳ میلیون تومان به رتبه اول، ۲ میلیون تومان به رتبه دوم و ۱ میلیون تومان به رتبه سوم به عنوان هدیه ورود به دانشگاه بر اساس شیوه نامه تشویق رتبه های برتر آزمون دکتری.
۲) افزایش میزان گرنت پایان نامه کارشناسی ارشد به میزان ۵۰ درصد تا سقف یک و نیم میلیون تومان
۳) اولویت برخورداری از وام و خوابگاه در هر نیم سال تحصیلی در طول دوره تحصیل
۴) اولویت در استفاده از تسهیلات فرهنگی دانشگاه

دانشگاه فردوسی
دانشگاه فردوسی هم اعلام کرده است به مناسبت هفتادمین سال تأسیس دانشگاه فردوسی مشهد به پذیرفته شدگان دارای رتبه های برتر در آزمون کارشناسی ارشد ( رتبه کل اول تا سوم) و رتبه های اول تا پانزدهم المپیاد علمی دانشجویی کشوری به مدت یکسال، کمک هزینه تحصیلی ماهانه پرداخته می کند.

دانشگاه فسا
دانشگاه فسا هم اعلام کرده است که بن خرید کتاب و افزایش حجم اینترنت به دانشجویان استعداد درخشان می‌دهد.

دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه محقق اردبیلی هم برای دانشجویان رتبه های برتر خود مقرری ماهیانه ای در نظر گرفته است که جزئیات آن به شرح زیر است:
۱) پرداخت مقرری ثابت ماهیانه ۳ میلیون ریال به پذیرفته شدگانی که رتبه کمتر از ۱۵ درصد کل ظرفیت روزانه رشته و مقطع را کسب نمایند.
۲) اعطایی رایگان خوابگاه دانشجویی به پذیرفته شدگانی که رتبه کمتر از ۲۵ درصد کل ظرفیت روزانه رشته و مقطع را کسب نمایند.

دانشگاه یاسوج
به دانشجویان ممتاز و دارای رتبه بر اساس آیین نامه دانشجویان ممتاز دانشگاه یاسوج، بورس تحصیلی(کمک هزینه)، تخفیف شهریه و سایر خدمات رفاهی پرداخت می شود.

دانشگاه یزد
دانشکده فیزیک دانشگاه یزد به داوطلبینی که با رتبه کمتر از ۵۰۰ رشته فیزیک گرایش ذرات بنیادی و میدان ها در دانشگاه یزد را جهت تحصیل انتخاب نمایند بورس تحصیلی بصورت مقرری ماهانه پژوهشی پرداخت می نماید.

 
#

اشتراک این خبر در :