دانشگاه صنعتی مالک اشتر به منظور حمایت از دانش آموختگان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد، و از طریق بررسی سوابق علمی و»  آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری« در چارچوب پژوهشی، و انجام مصاحبه با متقاضیان، اقدام به پذیرش دانشجویان ممتاز و مستعد بدون آزمون ورودی در مقطع دکتری در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در رشته های اعلام شده می نماید.

داوطلبانی که حائز کلیه شرایط مندرج در آیین نامه مذکور و شرایط عمومی و اختصاصی این دانشگاه می باشند، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ می توانند پرونده تقاضای خود را به پست الکترونیک دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه به نشانی estedadphd@mut.ac.ir ارسال نمایند.

دریافتشرح
فراخوان
آیین نامه (پیوست ۱)
اصلاحیه (پیوست ۲)
ابلاغیه (پیوست ۳)
آیین نامه با اصلاحات (پیوست ۴)
فایل خام پرسشنامه (پیوست ۵)
فایل خام جدول اطلاعات (پیوست ۶)
برگ خام تأیید معدل و تاریخ فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد (پیوست ۷)
برگ خام تعهدنامه اتمام تحصیل (پیوست ۸)
برگ خام تأیید معدل و تاریخ فارغ التحصیلی کارشناسی (پیوست ۹)

.

دانشگاه صنعتی مالک اشتر به منظور حمایت از دانش آموختگان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ، و در چارچوب  »آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد «به استناد آئین نامه ارایه تسهیلات برگزیدگان علمی برای ورود به مقاطع بالاتر آئین نامه شماره ۲۱/۷۷۹۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغیه های شماره ۹۶۴۷۴/۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ و شماره ۲/۲۹۹۵۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ و شماره ۲۲۷۵۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ اقدام به پذیرش دانشجو بدون ازمون(سهمیه استعداد درخشان) از میان فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی پیوسته با لحاظ نمودن شرایط مندرج در فراخوان برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در رشته های اعلام شده دانشجو می پذیرد. داوطلبانی که حائز کلیه شرایط مندرج در آیین نامه مذکور و شرایط عمومی و اختصاصی این دانشگاه می باشند، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ می توانند پرونده تقاضای خود به پست الکترونیک دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه به نشانی estedad@mut.ac.ir ارسال نمایند.

دریافتشرح
فراخوان
فرم ۱ درخواست پذیرش بدون ازمون در مقطع ارشد
فرم ۲ گواهی ممتازی مقطع کارشناسی
فرم ۳-جدول اطلاعات داوطلب
 
#

اشتراک این خبر در :