اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم لیست جدید دانشگاه های خارجی مورد تأیید را اعلام کرد بر این اساس دانشجویان دکتری ملزم به تحصیل در دانشگاه های گروه الف و ب شدند.

به گزارش مهر، اداره امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان لیست دانشگاه‌های خارجی مورد تأیید بعد از سپتامبر ۲۰۱۹ را بروز رسانی کرد.

در این بروز رسانی دانشگاه‌های ۸۳ کشور ارزیابی شدند.

بر اساس تأکید این اداره کل، متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه‌های خارج از کشور از تاریخ یک تیر ۹۸ برابر با ۲۰۱۹.۰۶.۲۲ باید صرفاً در دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز) و گروه ب (خوب) قابل مشاهده در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان، ثبت نام رسمی کنند.

همچنین مدارک صادره از دانشگاه‌های گروه ج (متوسط) چنانچه پذیرش رسمی آنها پس از تاریخ یاد شده باشد، صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است.

مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات ضعیف گروه (د) صرفاً تا سطح کارشناسی قابل بررسی و ارزشیابی است.

دانشجویان متقاضی تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور برای اطلاع از سطح‌بندی دانشگاه‌های بعد از ۲۰۱۹ می‌توانند به آدرس http://grad.saorg.ir/After-September۲۰۱۹ مراجعه کنند.

گروه الف (ممتاز)

اتریش

 1. University of Innsbruck 
 2. University of Vienna
 3. Vienna University of Technology

گروه ب (خوب)

 1. Johannes Kepler Universtiät Linz
 2. Karl-Franzens- Universtiät Graz   
 3. Universtiät Salzburg
 4. Akademie der bildendenKünste Wien  
 5. Montan universität Leoben
 6. Music und Kunst Privatuniversitat Der Stadt Wien (Konservatorium Wien Privatuniversitat)                                
 7. Technische Universtiät Graz
 8. IST AUSTRIA Institute of Science and Technology Austria                              
 9. Universität Klagenfurt                           
 10. Universität für angewandte Kunst Wien           
 11. Universität für Bodenkultur Wien                     
 12. Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz
 13. Universität für Musik und darstellendeKunst Graz
 14. Universität für Musik und darstellende Kunst Wien   
 15. Universität Mozarteum Salzburg                                 
 16. Veterinärmedizinische Universität Wien
 17. Wirtschaftsuniversität Wien

گروه ج (متوسط)

 1. مدارس‌ عالی‌ فنی‌(FH)  و مراکز آموزش‌ عالی‌ که‌ مورد تائید وزارت علوم اتریش‌ Bundesministerium Bildung, Wissenschaft und Forschung))  هستند.
  1. Sigmund Freud Privatuniversität Wien   صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و صرفاً در رشته روان شناسی به شرط موفقیت در بررسی کیفی
  2. Donau Universität Krems   صرفاٌ در مقطع کارشناسی ارشد
  3. Webster University  صرفاٌ تا مقطع کارشناسی ارشد (در مقطع کارشناسی ارشد، ارزشیابی منوط به موفقیت در بررسی کیفی خواهد بود
 
#

اشتراک این خبر در :