دومین اطلاعیه پذیرش استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۹-۹۸ منتشر شد.

پیرو اطلاعیه مورخ ۰۱/‏۰۸/‏۱۳۹۷‬ با موضوع پذیرش دانشجو از طریق آئین نامه استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷، به اطلاع می‌رساند بر اساس مصوبه مورخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۷‬ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای آموزشی دانشگاه تهران از بین دانشجویان مقطع کارشناسی رتبه‌های اول تا سوم ورودی سال ۱۳۹۴ دانشگاه‌های مشمول این فراخوان (پیوست یک)، دانشجو می‌پذیرد. کلیه متقاضیان، از تاریخ ۱۸/‏۱۱/‏۱۳۹۷‬ تا ۲۶/‏۱۱/‏۱۳۹۷‬ فرصت دارند به سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران (ems1.ut.ac.ir) مراجعه و نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری فرم تکمیل شده تقاضا برای فقط رشته‌های مشمول این فراخوان (لیست پیوست) اقدام نمایند. متقاضیانی که در فراخوان اول تقاضای خود را ارائه کرده‌اند، مجاز به ثبت مجدد درخواست نمی‌باشند.

-لیست رشته های پذیرش استعداد درخشان

– فرم تقاضای پذیرش استفاده ازسهمیه استعدادهای درخشان

– آگهی و شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (فراخوان اول)

– فرم گواهی معدل (مربوط به دانشجویان سایر دانشگاهها)

 
#

اشتراک این خبر در :