جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: مقطع کارشناسی ارشد می‌توانند تحقیقاتی برای نیرو‌های مسلح انجام بدهند و در ازای آن کسری خدمت دریافت کنند.

سردار ابراهیم کریمی در گفتگو با خبرنگار گروه جامعهخبرگزاری میزان درخصوص نحوه کسری خدمت مقاطع کارشناسی ارشد و نوع خدمت وظیفه عمومی نخبگان کشور اظهار داشت:انجام پروژه‌های تحقیقاتی برای مشمولانی که در مقاطع کارشناسی ارشد درحال حاضر درحال  انجام است و پروژه‌هایی که نیرو‌های مسلح نیازدارند مشخص است. افراد می‌توانند مراجعه و یکی از پروژه‌ها را بر اساس توانمندی خود تحویل و اجرا کنند وهمینطور از کسری خدمتی که برای آن‌ها درنظر گرفته شده است استفاده کنند.

کریمی با بیان اینکه مقدار کسری خدمت این مشمولان متفاوت است اضافه کرد: شورا‌هایی تشکیل و با بررسی میزان کار روی تحقیق مورد نظر و هم چنین استفاده کاربردی که از آن بین شش، نه و ۱۲ ماه کسری خدمت به سرباز تعلق می‌گیرد. حتی مشمولان می‌توانند دو پروژه تحقیقاتی را انجام بدهند و دراین صورت محدودیتی در خصوص گرفتن کسری خدمت وجود ندارد، اما اگر میزان از ۹ ماه بیشتر باشد در شواری مرکزی که در بنیاد نخبگان نیرو‌های مسلح تشکیل می‌شود تصمیم گیری  نهایی درباره میزان کسری خدمت سربازی آنها انجام می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه انجام پروژ‌های تحقیقاتی که کل خدمت را در برمی گیرد فقط شامل نخبگان کشوری می‌شود آن هم درصورتی که تایید بنیاد نخبگان باشد افزود:نخبگان می‌توانند درساختار نیرو‌های نیرو‌های مسلح تحقیقاتی را انجام بدهند واین تحقیقات به جای خدمت آن‌ها محاسبه شود. این افراد فقط یک دوره آموزشی خواهند دید و مشکل خاصی در این ارتباط وجود ندارد.

کریمی با بیان اینکه سازمان‌ها نیازمندی خود را اعلام می‌کنندو مشمولان می‌توانند بر اساس آن نیازی که اعلام شده است خودشان را معرفی کنند تا کار‌های تحقیقاتی انجام دهند.

وی تصیریح کرد:درخصوص نخبگان سازمان‌های بیرونی نیز وجود دارند که این افراد می‌توانند در ازای انجام کار تحقیقاتی خدمت خود را نیز انجام بدهند، اما این مورد فقط برای نخبگان است و مشمولان کارشناسی ارشد فقط در سازمان داخلی نیرو‌های مسلح تحقیقات خود را انجام داده و تنها از کسری خدمت استفاده می‌کنند.

جانشین رئیس سازمان نظام وظیفه ناجا درباره سرباز معلم‌ها نیز گفت: هرسال تعدادی از سربازان دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد که در مناطق محروم از این افراد استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه به کار گرفتن سرباز معلم‌ها بر اساس نیاز آموزش و پرو رش و توانی که نیرو‌های مسلح برای دراختیار قر اردادن سربازان به این سازمان انجام می‌شود گفت:درحال حاضر برای سال ۹۸ درخصوص تعداد سربازمعلم‌ها تصمیم گیری شده و مثل سنوات گذشته انجام می‌شود.

کریمی درخصوص فعالیت سرباز‌ها در شرکت‌های دانش بنیان نیز گفت: مسئولان شرکت‌های دانش بنیان و افرادی که در حال کار در این شرکت‌ها هستند باید مورد تایید سازمان نخبگان نیرو‌های مسلح قرار بگیرد ودر ادامه طبق توافقی که بین وزارت خانه‌های مربوطه انجام می‌شود تعدادی از افراد می‌توانند خدمت خود را انجام بدهند.

 
#

اشتراک این خبر در :