دانشگاه بهشتی به استناد آیین‌نامه‌ و بخشنامه‌های مربوط به “پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی‌ارشد” وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شیوه‌نامه‌های مصوب شورای استعداد درخشان دانشگاه، از بین دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه‌های منتخب، فقط برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در دوره روزانه مقطع کارشناسی‌ارشد دانشجو می‌پذیرد.کلیه متقاضیان از تاریخ  ۹۷/۰۹/۲۰ تا ۹۷/۱۰/۱۰ می‌توانند به سامانه جامع آموزشی دانشگاه شهید بهشتی به نشانی(https://golestan.sbu.ac.ir) مراجعه نموده و نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری مدارک اقدام نمایند.​​​​​​​

 

 

فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی ۹۹-۹۸

 

فرم تقاضای پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد .doc


گواهی رتبه برای دانشجویان غیر از دانشگاه شهید بهشتی.doc


مشخصات تفصیلی فعالیت های آموزشی و پژوهش.doc

 
#

اشتراک این خبر در :