آن دسته از داوطلبان سنوات قبل که با استفاده از سهمیه‌های شاهد و ایثارگر در ردیف پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی دوره‌های مختلف قرار گرفته‌اند، در صورت انصراف از رشته قبولی، فقط یک بار دیگر مجاز به استفاده مجدد از سهمیه در آزمون سال بعد خواهند بود.

به گزارش خبرنگاز صنفی- آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ثبت نام آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز Ph.D) سال ۱۳۹۸ برای پذیرش در دوره های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از شب گذشته آغاز شد (ثبت نام) و تا دوشنبه ۱۲ آذر ۹۷ این ثبت نام ادامه دارد.

سهمیه ها در آزمون امسال
نحوه ی سهمیه بندی آزمون دکتری سال ۹۸ به دو صورت سهمیه رزمندگان و ایثارگران (شامل سهمیه رزمندگان و سهمیه ایثارگران) و سهمیه مربیان می باشد.

سهمیه رزمندگان و ایثارگران

سهمیه رزمندگان:
رزمندگانی که از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۳۱/۶/۱۳۶۷ حداقل سس (۶)ماه متوالی یا متناوب به صورت متناوب در مناطق عملیاتی جنگی حضور داشته باشند می توانند از این سهمیه استفاده نمایند.

آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از شهمیه رزمندگان یکبار در دوره کاردانی و یک بار هم در دوره کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده اند، در صورتی که دارای حداقل مدت ۱۸ ماه حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل باشند، می توانند در این آزمون با سهمیه رزمندگان شرکت نمایند.

سهمیه ایثارگران:
«جانبازان ۲۵% و بالاتر و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان زیر ۲۵% و همسر و فررزندان آنان»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» و همچنین «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر» بمی توانند در این آزمون سهمیه ایثارگران شرکت نمایند.

تبصره های مهم
۱- بیست و پنج درصد (۲۵%) ظرفیت هر کد رشته محل به «همسر فرزندان شهدا و مفقودالاثر»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان ۲۵% و بالاتر و همسر و فررزندان آنان» اختصاص دارد.

۲- پنج درصد (۵%) ظرفیت هر کدرشته محل نیز به «جانبازان زیر ۲۵% و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد.

۳- بر اساس قوانین مذکور حد نصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت ۲۵ درصدی و یا ۵ درصدی) ۷۰% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کد رشته محل وحد نصاب نمره رزمندگان ۸۰% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کد رشته محل می باشد.

۴- ظرفیت در کد رشته محل هایی به سهمیه های فوق تخصیص می یابد، که امکان گرد کردن ریاضی (بیش از ۰٫۵) برای انها وجود داشته باشد.

۵- آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران ی بار در دوره روزانه آزمون دکتری(Ph.D) پذیرفته شده باشند، حق استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران و رزمندگان در آزمون های سال های بعد در همان مقطع را نخواهند داشت.

۶- آن دسته از داوطلبان سنوات قبل که با استفاده از سهمیه های شاهد و ایثارگر در ردیف پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دوره های شبانه و نمیه حضوری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی و یا دوره های مجازی و پردیس خودگردان قرار گرفته اند،  در صورت انصراف از رشته قبولی قبولی خود فقط یک بار دیگر، مجاز به استفاده مجدد از سهمیه های مربوط در آزمون های سال های بعد در همان مقطع خواهند بود.

سهمیه مربیان:
ده درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت (حداقل یک نفر) برای مربیان رسمی و یا رسمی آزمایشی دانشگاه ها و موسسات عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرط کسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد، اختصاص می یابد. حد نصاب نمره در تمامی مراحل آزمون لحاظ می شود.

داوطلبان دارای سهمیه مربی در صورتی می توانند ادامه تحصیل دهبند، که دانشگاه محل خدمت آنان موافقت نماید.

 
#

اشتراک این خبر در :