براساس آن اقدام به انتخاب رشته نموده و براساس کدرشته محل های انتخابی و حدنصاب نمره سنجش عمومی (آزمون متمرکز) که با هماهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پذیرنده تعیین می شود با توجه به سهمیه داوطلب به کدرشته محل های حائز حدنصاب معرفی خواهند شد.

به گزارش خبرنگار صنفی – آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛  ثبت نام آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز Ph.D) سال ۱۳۹۸ برای پذیرش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از شب گذشته آغاز شد(ثبت نام) و تا دوشنبه ۱۲ آذر ۹۷ این ثبت نام ادامه دارد.

هر داوطلب ‌براساس ‌علاقه ‌فقط می‌تواند در یک کدرشته‌ امتحانی (بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون)‌، ثبت‌نام‌ و در آزمون مربوط شرکت‌ کند. داوطلب برای ثبت‌نام باید ابتدا به سایت سازمان سنجش مراجعه کند و کارت اعتباری ثبت نام (سریال ۱۲ رقمی) به مبلغ ۶۰۵ هزار ریال (۶۰ هزار و پانصد تومان) و دفترچه راهنمای ثبت‌نام (دفترچه شماره ۱) را تهیه و دریافت کند.

نحوه پذیرش در آزمون امسال
اما یکی از سوالات داوطلبان این آزمون نحوه پذیرش در آزمون دکتری سال ۹۸ است؛ براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور پذیرش دانشجو در دوره دکتری و دستیاری رشت ههای گروه دامپزشکی، شامل دو مرحله است که هر یک از مراحل مطابق با شیو هنامه اجرایی آزمون انجام میگیرد:

همه چیز درباره نحوه پذیرش در آزمون دکتری سال ۹۸ +اینفوگرافالف: معرفی اولیه داوطلبان: مرحله اول آزمون متمرکز است که توسط سازمان انجام می شود و پس از برگزاری آزمون، کارنامه ای شامل: نمرات خام تراز، نمره کل و …. در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت که داوطلبان مجاز به انتخاب رشته. براساس آن اقدام به انتخاب رشته نموده و براساس کدرشته محل های انتخابی و حدنصاب نمره سنجش عمومی (آزمون متمرکز) که با هماهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پذیرنده تعیین می شود با توجه به سهمیه داوطلب به کدرشته محل های حائز حدنصاب معرفی خواهند شد.

تبصره: براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور بر حسب حسب هر یک از شیوه های «آموزشی – پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر انجام میشود:

لازم به ذکر است اجرای مرحله اول (آزمون متمرکز) توسط سازمان سنجش آموزش کشور و تخصیص امتیاز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و …. توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.

ب) پذیرش نهایی داوطلبان: پذیرش نهایی از بین داوطلبان معرفی شده به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، براساس نتیجه سنجش عمومی (آزمون متمرکز) و نتیجه مصاحبه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، بررسی مدارک و یا هر روش دیگر مطابق آیین نامه های مربوط، اولویت کدرشته محل های انتخابی و ظرفیت اعلام شده و سهمیه داوطلب صورت خواهد گرفت. شایان ذکر است گزینش نهایی آزمون براساس معیارهای فوق انجام خواهد شد.

تبصره ۱: نمره مصاحبه (ارزیابی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش عملی) براساس شیوه نامه ابلاغی که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارسال می گردد، صورت خواهد گرفت و دانشگاه ها برای کلیه افراد معرفی شده، نمره ای مطابق با شیو هنامه مذکور تعیین و برای گزینش نهایی به این سازمان ارسال می کنند.
تبصره ۲: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می توانند با توجه به نمرات داوطلبان و نظر گروه های آموزشی، حدنصاب (مرحله دوم ) برای داوطلبان را تعیین و به سازمان سنجش ارسال کنند.
تبصره ۳: دانشگاه ها مجاز به برگزاری آزمون کتبی و شفاهی از داوطلبان معرفی شده برای مرحله دوم بوده و نمره آن در مقدار نمره مصاحبه علمی و
سنجش عملی لحاظ م یگردد.
تبصره ۴: سهمیه های رزمندگان و ایثارگران و مربیان مطابق ضوابط مندرج در صفحه ۵ دفترچه راهنما اعمال می شود.

ج) امتیاز متقاضیان آیین نامه استعدادهای درخشان: داوطلبان واجد شرایط برای پذیرش در دوره دکتری می توانند براساس آیین نامه هاو مصوبات مربوط شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علو م تحقیقات و فناوری اقدام نمایند.

 
#

اشتراک این خبر در :