مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: در راستای مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو جهت متوقف ساختن تکمیل ظرفیت دانشگاه ها از سال آینده، دفتر گسترش آموزش راه حلی ارائه داد.

ابوالقاسم دولتی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا ، با اشاره به توقف تکمیل ظرفیت از سال آینده، توضیح داد: به منظور جلوگیری از جا به جایی دانشجویان پس از قبولی در زیرنظام ها، مصوبه سنجش و پذیرش دانشجو اعلام می کند تکمیل ظرفیت در دانشگاه ها متوقف شود.
وی با بیان اینکه امسال هم تمدید ظرفیت داشتیم نه تکمیل ظرفیت، گفت: ظرفیتی که مدام در دانشگاه ها پر و خالی می شود، اهمیت دارد که این امر بیشتر در مورد دانشگاه های غیردولتی و آزاد صدق می کند.
دولتی در مورد راه حل جایگزین برای تکمیل ظرفیت، توضیح داد: این راه حل را شورای گسترش آموزش عالی ارائه داده است. بر این اساس، فعال کردن سیستم سنجش و پذیرش یکپارچه در کل زیرنظام ها عملیاتی می شود که این راه حل، کارشناسی شده و ثابت است.
وی در توضیح بیشتر این موضوع، اظهار کرد: تمام زیرنظام ها بدون استثناء حتی دانشگاه آزاد اسلامی که به صورت مستقل، فرایند سنجش و پذیرش دانشجو را انجام می دهد صرفاً در سازمان سنجش آموزش کشور، سنجش و پذیرش می شوند.
مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی در توضیح علت حذف تکمیل ظرفیت دانشگاه ها از سال تحصیلی آینده، گفت : یک دانشجو ممکن است با پذیرش در یک آزمون یا بر حسب سوابق تحصیلی وارد موسسه یا دانشگاهی شده باشد.
وی افزود: همزمان با این قبولی، فرد با شرکت در فرایند تکمیل ظرفیت و ارائه مدارک خود به دانشگاه یا موسسه دیگری، دوباره در مرکز آموزشی دیگری پذیرفته می شود. در واقع، اشکال اینجاست که دانشجو خود را از موسسه ای به موسسات و دانشگاه های دیگر جا به جا می کند.
مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی با بیان اینکه آمار جابجایی دانشجویان میان موسسات و دانشگاه ها کم نیست، اظهار کرد: این جا به جایی ها در زیرنظام ها، بی نظمی هایی برای موسسات و دانشگاه ها ایجاد می کند که در نهایت همین مراکز و دانشگاه ها متضرر می شوند. همچنین برنامه ریزی دانشگاه ها و موسسات هم بهم می ریخت و ظرفیت مراکز را مدام دچار نوسان می کرد.
مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی با بیان اینکه بر اساس این سیستم، هر دانشجو تنها در یک دانشگاه یا موسسه قبول می شود، گفت: با این روش، امکان جا به جایی دانشجو از غیرانتفاعی ها به پیام نور یا از پیام نور به آزاد و غیرانتفاعی ها متوقف می شود. این روش در تمام دانشگاه های جهان هم مرسم است.
وی تاکید کرد: در سیستم یکپارچه سنجش و پذیرش دانشجو، فرد تنها یک بار با سیستم پذیرشِ یکپارچه قبول شود و تمام. در این صورت، یقیناً شاهد اعتراضی هم از سوی داوطلبان نخواهیم بود و ظرفیت دانشگاه هم تکمیل می شود.
به گفته این مقام مسئول در وزارت علوم، با یکپارچه سازی سنجش و پذیرش، دانشگاه ها می دانند دقیقاً برای یک سال تحصیلی به چه تعداد دانشجو نیاز دارند، پس برای آن برنامه ریزی می کنند، ضمن اینکه میزان ظرفیت مورد نیاز دچار نوسان و تغییر نمی شود.
مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی در وزارت علوم، تمدید ظرفیت در سال تحصیلی جاری تنها برای چند زیرنظام صورت گرفت و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تکمیل ظرفیت اجرا نشد.

منبع ایرنا

 
#

اشتراک این خبر در :