هر ساله فایننشال تایمز فهرستی از برترین دانشگاه های جهان در رشته MBA منتشر میکند. برای این کار سه شاخص میزان رضایتمندی فارغ التحصیلان، اطلاعات دانشگاه و تعداد پژوهش ها و تحقیقات دانشگاه در نظر گرفته می شود.

نام دانشگاه رتبه در سال ۲۰۱۷
Insead ۱
Stanford Graduate School of Business ۲
University of Pennsylvania: Wharton ۳
Harvard Business School ۴
University of Cambridge: Judge ۵
London Business School ۶
Columbia Business School ۷
IE Business School ۸
University of Chicago: Booth ۹
Iese Business School ۱۰
Ceibs ۱۱
Northwestern University: Kellogg ۱۲
MIT: Sloan ۱۳
University of California at Berkeley: Haas ۱۴
HKUST Business School ۱۵
Yale School of Management ۱۶
Esade Business School ۱۷
Dartmouth College: Tuck ۱۸
New York University: Stern ۱۹
HEC Paris ۲۰
IMD ۲۱
SDA Bocconi ۲۲
University of Michigan: Ross ۲۳
Duke University: Fuqua ۲۴
Nanyang Business School ۲۵
National University of Singapore Business School ۲۶
Cornell University: Johnson ۲۷
Indian School of Business ۲۸
Indian Institute of Management Ahmedabad ۲۹
Alliance Manchester Business School ۳۰
Rotterdam School of Management, Erasmus University ۳۱
UCLA: Anderson ۳۲
University of Oxford: Saïd ۳۳
Shanghai Jiao Tong University: Antai ۳۴
University of Virginia: Darden ۳۵
CUHK Business School ۳۶
City University: Cass ۳۷
Carnegie Mellon: Tepper ۳۸
University of Hong Kong ۳۹
Georgetown University: McDonough ۴۰
University of Washington: Foster ۴۱
Lancaster University Management School ۴۲
University of North Carolina: Kenan-Flagler ۴۳
Warwick Business School ۴۴
Imperial College Business School ۴۵
University of Texas at Austin: McCombs ۴۶
Indiana University: Kelley ۴۷
University of Southern California: Marshall ۴۸
Macquarie Graduate School of Management ۴۹
Indian Institute of Management Bangalore ۵۰
Emory University: Goizueta ۵۱
University of Maryland: Smith ۵۲
Cranfield School of Management ۵۳
Mannheim Business School ۵۴
Sungkyunkwan University GSB ۵۵
AGSM at UNSW Business School ۵۶
Arizona State University: Carey ۵۷
Michigan State University: Broad ۵۸
University of St Gallen ۵۹
University of Notre Dame: Mendoza ۶۰
Georgia Institute of Technology: Scheller ۶۱
University of California at Irvine: Merage ۶۲
Ohio State University: Fisher ۶۳
Rice University: Jones ۶۴
Brigham Young University: Marriott ۶۵
University of Toronto: Rotman ۶۶
Wisconsin School of Business ۶۷
Washington University: Olin ۶۸
Purdue University: Krannert ۶۹
Rutgers Business School ۷۰
The Lisbon MBA ۷۱
ESMT Berlin ۷۲
University College Dublin: Smurfit ۷۳
Edhec Business School ۷۴
Durham University Business School ۷۵
Melbourne Business School ۷۶
University of South Carolina: Moore ۷۷
University of Rochester: Simon ۷۸
Vanderbilt University: Owen ۷۹
University of Strathclyde Business School ۸۰
Boston College: Carroll ۸۱
Boston University: Questrom ۸۲
University of Illinois at Urbana-Champaign ۸۳
University of Iowa: Tippie ۸۴
University of Pittsburgh: Katz ۸۵
George Washington University ۸۶
Babson College: Olin ۸۷
University of Minnesota: Carlson ۸۸
Incae Business School ۸۹
Pennsylvania State University: Smeal ۹۰
University of Edinburgh Business School ۹۱
Grenoble Ecole de Management ۹۲
University of Texas at Dallas: Jindal ۹۳
Western University: Ivey ۹۴
Indian Institute of Management Calcutta ۹۵
Temple University: Fox ۹۶
Ipade Business School ۹۷
Birmingham Business School ۹۸
Vlerick Business School ۹۹
Queen’s University: Smith ۱۰۰
 
#

اشتراک این خبر در :