دانشگاه کاتولیک لُوِون یا کِی یو. لُووِن، (KU Leuven)  بزرگ‌ترین دانشگاه دوچ زبان در هلند، بلژیک و لوکزامبورگ و از جملهٔ قدیمی‌ترین و معتبرترین دانشگاههای اروپاست که از سال ۱۴۲۵ میلادی در شهر تاریخی لووندر منطقهٔ هلندی زبان کشور بلژیک به نام «فلندرز» واقع شده است.

این دانشگاه بدنبال اختلافات تاریخی و ریشه دار میان هلندی و فرانسوی زبانهای بلژیک طی سالهای ۱۹۶۸-۱۹۷۰ به دو دانشگاه مستقل تجزیه شد. در حال حاضر، دانشگاه فرانسوی زبان لوون با نامUniversité catholique de Louvain دانشگاه کاتولیک لوون و در شهر «لوون-نو» فعال می‌باشد. طی سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ تلاشهای فراوانی از سوی مجموعهٔ مدیریت دانشگاه برای کاستن از اهمیت وجه مذهبیِ هویت دانشگاه لوون صورت گرفت. حاصل این اقدامات٬ کاستن عبارت Katholieke به Kدر نام هلندی و حذف عبارت Catholic از نام انگلیسی دانشگاه است. در بلژیک دانشگاههای «گنت» و «انتورپ» از نظر مذهبی خنثی و دانشگاه «آزاد بروکسل» دانشگاهی «غیر مذهبی» است. اما این تفاوتها بیشتر وجه تاریخی داشته، خود را بیشتر در رسوم و سنتهای هر یک از این دانشگاهها نشان می‌دهد و تاثیری چندانی در پژوهشهای جاری آنها ندارند.

دانشگاه لوون مجموعه‌ای پژوهشی است و در بسیاری از رتبه بندیهای بین‌المللی جزو دانشگاههای برتر اروپا و جهان به شمار می‌رود. در مقایسه با دانشگاه لوون-نو، بودجهٔ تحقیقاتی دانشگاه لوون تقریباً سه برابر و از نظر موفعیت بین‌المللی و وجههٔ علمی به مراتب از وضیعت بهتری برخوردار است. برای مثال: در سال تحصیلی ۲۰۱۲-۲۰۱۳ و بر اساس رتبه بندی بین‌المللی موسسه «تایمز» دانشگاه لوون از نظر کیفیت کلی آموزش و پژوهش، با احتساب رشته‌های انسانی، فنی و مهندسی، پزشکی، پایه و کشاورزی، جایگاه ۵۸-ام را در دنیا و ۱۳-ام را در اروپا کسب کرده است.

 

بورسیه دکتری در دانشگاه کِی یو. لُووِن، (KU Leuven) در کشور بلژیک در رشته های مهندسی مواد، مهندسی علوم زیستی یا معادل آن

 

PHD POSITION ON THE DEVELOPMENT OF IMAGING-BASED BIOPRINTING TECHNIQUES FOR TOOTH AND BONE REGENERATION IN THE DENTOALVEOLAR REGION.

(ref. BAP-2018-587)

Last modification : Thursday, September 20, 2018

The OmfsImpath team is an international multidisciplinary team bridging the gap between clinical challenges and imaging-based solutions, whether approached from a radiology,medical physicist or engineering point of view. Within the Omfsimpath research group, focus is put on 3D imaging and derived applications to try finding solutions for hard tissue pathology in the field of oral and maxillofacial surgery. See www.omfsimpath.be The Biofabrication Lab focuses on the development of 3D cell-based constructs for skeletal tissue engineering using biofabrication technologies such as 3D bioprinting. The research team is embedded in the multidisciplinary research platform Prometheus (www.mtm.kuleuven.be/Prometheus ) The current PhD position will be uniquely framed in between the specialists and experts involved, as such that the Ph.D applicant can approach the challenges from different angles, enabling to find integrative solutions.
Project

In dentistry, there is a wide array of patients suffering from missing or impaired tissues, including missing or lost teeth, congenital malformations,and dental trauma. Existing treatment strategies range from conservative approaches (e.g. endodontic treatment) to the use of dental implants and different types of bone grafts. Recently, there has been an increasing interest in tissue engineering strategies using 3D-printed biocompatible scaffolds,growth factors, and stem cells to mimic natural morphogenesis.

However, the application of bioprinting poses several specific challenges due to the anatomical complexity and heterogeneity of dental tissues, including the root and pulp canal, periodontal ligament and alveolar bone.

The current project aims to address these challenges by developing a dedicated bioprinting technique for dental applications, using an imaging-based design of the restored tissue followed by an optimized printing procedure.

 

More specifically the project aims to:

–       optimize 3D printing procedures for the development of biodegradable constructs for cell-free and cell-based applications.

–        evaluate in vitro and in vivo stem cell behavior within the fabricated constructs

Profile
Applicants should have a master’s degree in engineering, material engineering, bioscience engineering or equivalent and graduated with distinction. Background in materials science and engineering is a must.  Interest in bioprinting technologies and a good knowledge in additive manufacturing processes and cell biology is preferable. In addition, the candidate should have good interpersonal skills and motivation to work in a multidisciplinary research team and should be excellent in English.
Offer
The highly interdisciplinary project results from a collaboration between the OMFS-IMPATH Research group (www.OMFSIMPATH.be) at the department of Imaging &Pathology and the Biofabrication Lab at KU Leuven Campus Group T. The student can thus benefit from the complementary expertise of the different supervisors.
Interested?
For more information please contact Prof. dr. ing. Veerle Bloemen, tel.: +32 16 30 10 95, mail: veerle.bloemen@kuleuven.be or Prof. dr. Reinhilde Jacobs, tel.: +3216332452, mail: reinhilde.jacobs@kuleuven.be.
You can apply for this job no later than October 31, 2018 via the online application tool
KU Leuven seeks to foster an environment where all talents can flourish, regardless of gender, age, cultural background, nationality or impairments. If you have any questions relating to accessibility or support, please contact us at diversiteit.HR@kuleuven.be.

 

 مقطع: دکتری    |      رشته تحصیلی: مواد/متالوژی|بیوتکنولوژی/مهندسی پزشکی    |     موقعیت: بلژیک     |     تاریخ انقضا: ۰۹ آبان ۱۳۹۷
 
#

اشتراک این خبر در :