به دنبال انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه تربیت مدرس و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور که اردیبهشت ماه سال جاری امضاء شد، فراخوان طرح های تحقیقاتی مشترک اعلام گردید.بورسیه
این فراخوان شامل طرح های تحقیقاتی با عناوین: تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای مدرسه سبز و طراحی مدرسه سبز- صنعتی سازی فضاهای آموزشی- مطالعات بر روی مدارس کشور ژاپن- سامانه آرشیو نقشه و سامانه مدیریت و کنترل پروژه- تهیه و تدوین ضوابط تیپ طرح به سازی لرزه ای ساختمان های دو طبقه بنایی- تهیه و بازنگری ضوابط، معیارها و استانداردهای طراحی مجتمع های آموزشی و تربیتی و تهیه ضوابط، معیارها و استانداردهای طراحی مدارس شبانه روزی- تهیه و بازنگری ضوابط خاص مدارس و سایر مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی متناسب با ضوابط مصوب مدارس دولتی و مدارس پیش دبستانی- تهیه و بازنگری ضوابط هنرستان های فنی و حرفه ای و تهیه ضوابط هنرستان های کار و دانش- تکمیل و بازنگری ضوابط، معیارها و استانداردهای طراحی اردوگاه های دانش آموزی و ضوابط مدارس با نیازهای خاص (استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، مدارس ورزش، مدارس پیش دبستانی)- تهیه و تدوین ضوابط کانون های فرهنگی و کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ضوابط دارالقرآن- تهیه و تدوین ضوابط موزه و نمایشگاه علم و فناوری، ضوابط پژوهش سراهای دانش آموزی- آنتروپومتری دانش آموزان دوره ابتدایی و تحلیل و توزیع آنها جهت طراحی ارگونومیکی میز و صندلی استان مازندران (طراحی، ساخت و ارزیابی سه نوع میز و صندلی با استفاده از استاندارد۱-۹۶۹۷ سازمان ملی استاندارد ایران)- تهیه و بازنگری ضوابط، معیارها و استانداردهای طراحی سالن های ورزشی، فضاهای ورزشی روباز، استخر و ورزشگاه های دانش آموزی- سامانه مصالح ساختمانی- تکمیل و بازنگری الگویابی چیدمان فضا و کالبد بناهای آموزشی همساز با اقلیم های چهارگانه ایران، می باشد.
اعضای هیأت علمی دانشگاه و پژوهشگران علاقمند به شرکت در فراخوان می توانند ضمن دریافت فرم های مربوطه و اطلاعات تکمیلی، پیشنهادهای خود را به ایمیل s.arto@modares.ac.ir ارسال و در صورت نیاز با دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری، داخلی ۳۰۳۱ (آقای صیدی) و یا ۳۱۴۲ (آقای زمانلو) تماس حاصل نمایند.
 
#

اشتراک این خبر در :