دانشگاه تربیت مدرس از میان دانش آموختگان دکتری با گرایش تخصصی احتراق، پژوهشگر پسادکتری می پذیرد.

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه از میان دانش آموختگان دکتری با گرایش تخصصی احتراق که دارای سابقه کار آزمایشگاهی در زمینه احتراق صنعتی و کاربرد سوخت های زیستی ( Biomass fuels)در سامانه های احتراقی بوده و علاقمند به گذراندن دوره پسادکتری در زمینه احتراق تجربی هستند، پژوهشگر پسا دکتری می پذیرد.
علاقه مندان واجد شرایط می توانند رزومه کامل و درخواست خود را به آدرس ایمیل kiumars@modares.ac.ir ارسال نمایند.

سوال :
شرایط پژوهشگر پسا دکتری چیست ؟
FAQ
جواب :
• دارای مدرک دکتری در رشته تحصیلی مرتبط و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که حداکثر ۳ سال از زمان فارغ‌التحصیلی وی گذشته باشد
• داشتن حداقل ۳ مقاله ISI با Impact Factor بالای ۱ در سه سال اخیر (در حوزه علوم انسانی و هنر حداقل سه مقاله ISC) . ارائه هر مورد ثبت بین‌المللی اختراع معادل با ۳ مقاله ISI محسوب می‌شود
• توانایی اشتغال تمام وقت به فعالیت پژوهشی در دانشگاه/ مرکز پژوهشی در دوره اجرای طرح
• برخورداری از صلاحیت عمومی و عدم منع قانونی
• ارائه معرفی‌نامه پذیرش از یکی از دانشگاه‌ها/ مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دانشگاه‌ها/ مراکز پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی تراز اول کشور
• انطباق سوابق پژوهشی با برنامه و طرح پژوهشی ارائه شده توسط مسئول دوره پسا دکترا
 
#

اشتراک این خبر در :