رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت گفت: هیات مرکزی جذب وزارت بهداشت کمتر از چهار هفته و معمولا بین ۲ تا ۴ هفته پرونده ها را تعیین تکلیف می کند و پاسخ افراد را می دهد.

دکتر سیدعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فرآیند جذب هیات علمی در گروه علوم پزشکی گفت: فرآیند جذب هیات علمی در گروه علوم پزشکی به طور عادی ۴ ماه و نیم طول می کشد.

وی افزود: البته ممکن است این زمان در دانشگاه های مختلف متفاوت باشد.

رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت گفت: بررسی صلاحیت های عمومی و اختصاصی جذب هیات علمی فرآیندی ۴ ماه و نیمه دارد اما بسیاری از دانشگاه ها هماهنگی شان به گونه ای است که پرونده هایشان را زود تعیین تکلیف می کنند و در کوتاه ترین زمان به آن پاسخ می دهند.

وی افزود: بعضی از پرونده ها هستند که بررسی شان ممکن است به زمان طولانی تری نیاز داشته باشد و یا رشته های خاصی باشند و بیشتر طول می کشد.

حسینی خاطرنشان کرد: بعضی ها از دانشگاهها به دلیل کثرت پرونده هایی که دارند و تا چند صد تا هزار نفر متقاضی دارند ممکن است زمان طولانی تری را طی کنند. طبیعی است که زمان بررسی در این دانشگاه با دانشگاهی که کمتر از ۵۰ نفر متقاضی دارد متفاوت است. بنابراین ممکن است پرونده هایی ۸ تا ۹ ماه نیز طول بکشد.

وی درباره زمان بررسی هیات مرکزی جذب وزارت بهداشت گفت: هیات مرکزی جذب هیات علمی وزارت بهداشت کمتر از چهار هفته و معمولا بین ۲ هفته و کمتر از ۴ هفته پرونده ها را تعیین تکلیف می کند و پاسخ افراد را می دهد.

 
#

اشتراک این خبر در :