فراخوان تکمیلی پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۷ دانشگاه الزهرا از بین دانش آموختگان برتر دوره کارشناسی پیوسته منتشر شد.

دانشگاه الزهرا (س) از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی پیوسته در رشته های اعلام شده در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش کشور، بر اساسآیین نامه ی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد فقط در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مندرج در جدول اطلاعیه ذیل به صورت بدون آزمون، به شرح مندرج در این فراخوان دانشجو می پذیرد.

متقاضیان می بایست جهت ثبت نام الکترونیکی از تاریخ ۹۷/۰۳/۱۳ تا تاریخ ۹۷/۰۳/۲۸ با مراجعه به نشانی الکترونیکی http://edu1.alzahra.ac.ir نسبت به انجام ثبت نام و ارسال مدارک اقدام نمایند.

 
#

اشتراک این خبر در :