دانشگاه زنجان طبق آیین نامه «ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر»  کارشناسی ارشد به شماره ۷۷۹۴۸/ ۲۱ مورخ ۵/۵/۹۳ و  اصلاحیه های شماره ۹۶۴۷۴/۲۱ مورخ ۲۴/۵/۹۴ ، ۱۴۰۰۳۶/۲ مورخ ۴/۷/۱۳۹۵ و ۲۹۹۵۷۴/۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ و  همچنین آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیلی دکتری به  شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۱۶/۱۲/۹۳ اقدام به پذیرش دانشجو در مقاطع مذکور می نماید .

داوطلبان حائز شرایط  پس از مطالعه دقیق آیین نامه های  یاد شده که متن کامل آنها به پیوست آورده شده است، می توانند فرم­های مربوطه را پس از تکمیل  در سر برگ دانشگاه مبدا و تایپ شده  از تاریخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۷ تا پایان وقت اداری مورخ۳۱/۰۲/۱۳۹۷  صرفا در سامانه گلستان به آدرسhttp://golestan.znu.ac.ir مطابق راهنمای ثبت نام بارگذاری نمایند .لازم به ذکر است هیچ مدرکی به صورت دستی پذیرفته نخواهد شد. بدیهی است، به درخواست­های ارسال شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نمیشود.

پذیرش دانشجوی بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مطابق لیست های رشته­های پیوست صورت می گیرد. شرایط و ضوابط شرکت در این فراخوان به شرح زیر می باشد:

الف) دارا بودن صلاحیت­های عمومی داوطلبان

ب) دارا بودن شرایط اختصاصی داوطلبان پذیرش بدون آزمون (مطابق آیین­نامه­ها­ی پیوست)

ج) ارسال مدارک لازم جهت شرکت در فراخوان

مدارک لازم جهت شرکت در فراخوان کارشناسی ارشد:  (فایل مربوط به مدارک کارشناسی ارشد)

۱- تصویر گواهی (پانزده درصد برتر در شش نیمسال) تایید شده توسط دانشگاه محل تحصیل کارشناسی (فرم شماره ۱ برای دانشجویان دانشگاه زنجان و فرم شماره ۲ برای دانشجویان سایر دانشگاهها)

۲-تصویر شناسنامه و کارت ملی

۳- واریز مبلغ ۴۵۰۰۰۰ ریال (چهل وپنج هزار تومان) به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه زنجان از طریق سامانه گلستان (قابل ذکر است مبلغ مربوطه غیر قابل استرداد می باشد)

مدارک جهت شرکت در فراخوان دکتری (Ph.D)   (فایل مربوط به مدارک دکتری)

۱-تصویر فرم اعلام وضعیت مقطع کارشناسی ارشد (فرم شماره ۱)

۲- تصویر فرم اعلام وضعیت مقطع کارشناسی (فرم شماره ۲)

۳- تصویر مشخصات مستندات پژوهشی (فرم شماره ۳)

۴- تصویر صفحه­ی اول پایان نامه، مستندات پژوهشی (شامل چاپ یا پذیرش مقاله­ها، و سایر مستندات مطابق جدول مستندات پژوهشی آیین­نامه­ی شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۱۶/۱۲/۹۳). نکته کسب حداقل ۷ امتیاز از بند ۱ جدول امتیازات پژوهشی الزامی است.

۵- واریز مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال (هفتاد هزار تومان) به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه زنجان از طریق سامانه

 (قابل ذکر است مبلغ مربوطه غیر قابل استرداد می باشد)

د) نکات قابل توجه

۱٫ دانشگاه در بررسی مدارک داوطلب، دانشگاه محل تحصیل مقاطع قبلی را مد نظر قرار داده و ضریب همترازی دانشگاه را اعمال خواهد کرد

۲٫ دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته طبق آیین نامه مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند.

۳٫دانشجویان دانشگاه زنجان که بیش از دو نیمسال را در سایر دانشگاهها به صورت مهمان گذرانده باشند مانند دانشجویان سایر دانشگاهها خواهند بود

توجه : زمان مصاحبه داوطلبان مقطع دکتری متعاقبا اعلام خواهد شد

 
#

اشتراک این خبر در :