فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز در دوره تحصیلی دکتری برای سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ منتشر شد.

 دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز مطابق با «آیین ­نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» (ابلاغیه­ شماره ۶۷۲۷۲ / ۲۱ مورخ ۹۳/۰۴/۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، اصلاحیه­ شماره ۲۳۷۲۰۰ / ۲۱ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ (درخصوص تغییر نحوه امتیازدهی به سوابق پژوهشی و آموزشی)، اصلاحیه شماره ۳۴۳۶۰ / ۲۱ / ۲ مورخ ۹۵/۰۲/۲۵ (درخصوص کاهش حداقل امتیاز لازم برای پذیرش از ۷۰ به ۶۰)، اصلاحیه شماره ۲۹۹۵۷۴ / ۲ مورخ ۹۶/۱۲/۱۶ (درخصوص تفویض اختیار تعیین شاخص­ ها و نحوه محاسبه امتیازات سوابق پژوهشی به دانشگاه­ های سطح ۱ و ۲) و «دستورالعمل اجرایی آیین ­نامه ­های پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان» (ابلاغیه­ ۱۹۸۳۸/س مورخ ۹۶/۰۳/۲۸ سازمان سنجش آموزش کشور)، در تمامی رشته/گرایش­ های دوره تحصیلی دکترای دانشگاه تبریز که مطابق دفترچه شماره ۲ سازمان سنجش آموزش کشور در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷دارای سهمیه پذیرش روزانه از طریق کنکور سراسری هستند، از میان دانشجویان و دانش­ آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد، با لحاظ نمودن شرایط مندرج در شیوه نامه پذیرش دانشجو می ­پذیرد.

متقاضیان محترم ابتدا بایستی فراخوان و شیوه ­نامه پذیرش را به دقت مطالعه نمایند. سپس نسبت به تکمیل فرم های ثبت نام اقدام کرده و این فرم ها را به انضمام مدارک قید شده در فراخوان پذیرش و به شیوه مشروح در فراخوان، حداکثر تا تاریخ ۹۷/۰۲/۳۱، برای گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز ارسال نمایند. 

 

 
#

اشتراک این خبر در :