رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: باید هر سال ۳۰ هزار دانشجومعلم جذب دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی شوند.سربازی

خبرگزاری فارس: حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با اشاره به حضور مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان در هفته معلم گفت: این حضور ارزشمند، پیام بسیار مهمی را در برداشت؛ پیامی که حکایت از اهمیت جایگاه معلم و دانشگاه فرهنگیان دارد که واقعا قلب سند تحول بنیادین است.

وی افزود: بیان معظم له مبنی بر آمار معلمان بازنشسته در آینده و اینکه تعداد دانشجویان این دانشگاه قدرت پاسخگویی به این کمبود را ندارد، را باید از منظر آمار و ارقام دقیق و واقعی نگریست.

حاجی بابایی تأکید کرد: اگر آموزش و پرورش با آمار رو به رشد دانش آموزی را با تعداد ۹۰۰ هزار نفر معلم که نیاز دارد، مورد بررسی قرار دهیم، با احتساب خدمت ۳۰ ساله هر معلم و با این پیش فرض که تمام این معلمان در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی تربیت شوند که این امر به صورت ویژه مورد تأکید رهبری قرار گرفت، باید هر سال ۳۰ هزار دانشجو جذب دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و۳۰ هزار معلم باز نشسته شوند.

وی در تبیین موضوع گفت: باید در نظر داشت که این حالت عادی این دانشگاههاست؛ با در نظر گرفتن حفره بزرگ کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش که در نتیجه بی توجهی به آمار و ارقام و برنامه ریزی بر اساس آمار غلط و غیرواقعی از معلمان در طول ۵ سال گذشته ایجاد شده است و به اشتباه انداختن دولت، با اعلام آمار ۱۵۰ هزار نیروی مازاد در آموزش وپرورش و از سوی دیگر طمع خصوصی سازی آموزش و پرورش با کاهش معلمان باید تعداد دانشجویان بیش از ۳۰ هزار باشد.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس تصریح کرد: حال با این اوصاف در وضعیت پیش آمده، دانشگاه فرهنگیان چه تعداد بیش از ۳۰ هزار نفر باید دانشجو در هر سال جذب کند تا بتواند پاسخگوی نیازهای واقعی باشد تا بفرموده مقام معظم رهبری فاصله این نیاز و تعداد دانشجویان موجود دانشگاه فرهنگیان را پر کند و با فرمایشات معظم له باب ماده۲۸ اساسنامه هم که غیر قانونی بلای جان دانشگاه فرهنگیان شده بود، بسته شد.

وی خاطر نشان ساخت: با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری و مکاتبات معظم له، در خصوص اهمیت و جایگاه دانشگاه فرهنگیان در تربیت نیروی انسانی متخصص در آموزش و پرورش، فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی، اعلام می کند که هر گونه کم کاری در مورد دانشگاه فرهنگیان را برنمی تابیم و پیگیر راهبردها، برنامه های دانشگاه در تحقق اهداف سند تحول بنیادین و منویات مقام معظم رهبری هستیم. و هر گونه همکاری را با آموزش و پرورش خواهیم نمود.لازم به یادآوری است که در آموزش وپروش ده ها هزار معلم متخصص دکتری وجود دارد.

 
#

اشتراک این خبر در :