معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی از کاهش تقاضا برای ورود به پردیس های دانشگاهی خبر داد و گفت: پردیس این دانشگاه از سال تحصیلی جدید فقط دانشجوی دکتری پذیرش می کند.

جعفر کیوانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره محدود شدن پذیرش دانشجو و یا اعمال برنامه جدید در پردیس ها گفت: در مورد پردیس ها هنوز سیاست جدیدی از سوی وزارت علوم ابلاغ نشده است.

وی ادامه داد: تقاضا برای ورود به پردیس های دانشگاهی مقداری کاهش یافته، بنابراین در دوره کارشناسی ارشد بنا داریم به جای دانشجوی پردیس، دانشجوی نوبت دوم پذیرش کنیم.

معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: دانشجویان بیشتر مایل هستند به عنوان دانشجوی نوبت دوم، در کنار سایر دانشجویان که به صورت روزانه تحصیل می کنند، پذیرش شوند.

وی ادامه داد: با توجه به این موضوع که هنوز تقاضای دوره دکتری وجود دارد، همچنان دانشجوی دکتری در پردیس خوارزمی پذیرش خواهد شد.

 
#

اشتراک این خبر در :