اطلاعیه پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۹۷-۹۸ دانشگاه تفرش منتشر شد.

با عنایت به ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر، دانشجویانی که دارای شرایط ممتازی هستند می توانند پس از تهیه مدارک زیر از تاریخ ۹۷/۱/۱۸ الی ۹۷/۲/۲۰ به دفتر استعدادهای درخشان مراجعه نمایند.

به مدارک ناقص و همچنین مدارکی که پس از مهلت مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرایط ممتازی:

 1. رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای دانشجویی
 2. دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ، که پس از گذراندن هفت نیمسال تحصیلی (با گذراندن حداقل ۱۱۵ واحد درسی) به لحاظ میانگین کل جزء ۱۵ درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند.

مدارک موردنیاز:

 • یک قطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده با مشخصات فردی
 • کپی کارت ملی
 • کپی شناسنامه
 • کپی کارت دانشجویی
 • تکمیل فرم پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد
 • ارائه تصویر کارنامه کلی تا پایان ترم هفتم
 • مدارک و مستندات مربوط به فعالیت های پژوهشی (مقالات کنفرانس ، مجله علمی پژوهشی و …)
 • مربوط به متقاضیان دانشجوی داخلی دانشگاه تفرش: اصل و تصویر فیش بانکی واریزی به مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۴۰۰۱۱۰۵۶۰۳۰۱۹۳۱۴ به نام تمرکز درآمد اختصاصی دانشگاه تفرش نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی
 • مربوط به متقاضیان دانشجوی سایر دانشگاه های کشور: اصل و تصویر فیش بانکی واریزی به مبلغ ۴۵۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۴۰۰۱۱۰۵۶۰۳۰۱۹۳۱۴ به نام تمرکز درآمدهای اختصاصی دانشگاه تفرش نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی

شناسه واریز علوم پایه: ۳۸۸۱۰۵۶۵۱۱۲۲۰۰۱۰۰۹۷۱۰۳۳۰۰۶۰۰۰۱

شناسه واریز فنی و مهندسی: ۳۵۳۱۰۵۶۵۱۱۲۲۰۰۱۰۰۹۷۱۰۳۳۰۰۶۰۰۰۲

بابت هزینه ثبت نام (بررسی مدارک و برگزاری مصاحبه)

تذکر ۱: ارسال مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضی ایجاد نمی نماید و در صورت داشتن شرایط لازم پس از بررسی توسط گروه آموزشی و طرح در دشواری استعدادهای  درخشان دانشگاه نتیجه پذیرش به دانشجویان اعلام و اسامی پذیرفته شدگان برای سازمان سنجش جهت تایید نهایی ارسال خواهد شد.

تذکر ۲: پذیرفته شدگان امکان ثبت نام در سامانه جابجایی بدون آزمون سازمان سنجش را نخواهند داشت.

تذکر ۳: در صورت منصرف شدن متقاضی مدارک و هزینه دریافتی مسترد نخواهد شد.

داوطلبان می توانند مدارک ثبت نامی را به آدرس استان مرکزی – شهرستان تفرش – ابتدای جاده تهران – دانشگاه تفرش (دفتر استعدادهای درخشان) – کدپستی  – ۷۹۶۱۱-۳۹۵۱۸ ارسال نمایند.

 

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (دانشجویان خارج از دانشگاه)

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (دانشجویان داخل دانشگاه)

فرم پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (دانشجویانخارج از دانشگاه)

فرم پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (دانشجویان داخل دانشگاه)

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دکتری برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷

فرم پذیرش بدون آزمون دکتری سال تحصیلی ۹۸-۹۷

 
#

اشتراک این خبر در :