بدینوسیله به اطلاع می رساند دانشگاه رازی به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد دانشگاه ها ، طبق آئین نامه شماره ۷۷۹۴۸/۲۱ مورخ ۵/۵/۱۳۹۳  ،  ابلاغیه  شماره ۱۴۰۰۳۶/۲ مورخ ۴/۷/۱۳۹۵  و ابلاغیه شماره ۲۹۹۵۷۴/۲ مورخ ۱۶/۱۲/۹۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بین دانشجویان پانزده درصد برتر مقطع کارشناسی از دانشگاه رازی و پانزده درصد برتر از بین دانشجویان سایر دانشگاههای دولتی که تا پایان نیمسال ششم حداقل سه چهارم واحدهای درسی خود را گذرانده و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته  شوند،  در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش می نماید.

شرایط پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بر اساس مصوبه شورای

آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی

دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی که حائز یکی از شرایط زیر هستند، می توانند جهت استفاده از مزایای این آیین نامه درخواست خود را به این دانشگاه ارائه نمایند.

((افراد مشمول هر یک از شرایط ذیل صرفاً می توانند برای سال و دوره تحصیلی بلافاصله بعدی خود از تسهیلات مربوط بهره مند شوند.))

الف) رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور برای ورود به همان رشته برگزیده (با ارائه معرفی  نامه از دبیرخانه المپیاد)

ب) دانشجویان نمونه کشوری با معرفی معاونت دانشجویی وزارت علوم

پ) رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های بین المللی خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی در رشته مرتبط با طرح ابتکاری خود یا زمینه ای که در آن برگزیده شده اند (با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد)

ت) رتبه اول کشوری جشنواره دانشجویان مبتکر و نوآور بسیجی شاهد و ایثار گر

ث) دانشجویان ممتاز (پانزده درصد برتر) دوره کارشناسی پیوسته که تا پایان نیمسال ششم حداقل سه چهارم واحدهای درسی خود را گذرانده و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند.

تبصره ۱ : پذیرش دانشجویان ممتاز این آیین نامه، به صورت رایگان می باشد لذا دانشجویانی که بعد از پذیرش نهایی اقدام به  انصراف از تحصیل نمایند، ملزم به پرداخت هزینه های آموزش رایگان خواهند بود. 

تبصره ۲ : لازم به ذکر است پذیرش بدون آزمون از دانش آموختگان دانشگاه های غیر دولتی ، غیرانتفاعی، آزاد، جامع علمی کاربردی، مجازی، تربیت معلم، پردیس (خودگردان) به عمل نمی آید.

تبصره ۳ : چنانچه طول مدت تحصیل دانشجو به دلایلی خارج از اختیار خود (مانند بیماری، مرخصی تحصیلی، زایمان و موارد مشابه) بیش از مدت مجاز مذکور در این آئین نامه شود، در این صورت پس از تائید و تشخیص معاونت آموزشی دانشگاه پذیرنده و معرفی به دبیرخانه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم موضوع، در کمیته کارشناسی مسائل استعدادهای درخشان وزارت بررسی و با تایید نهایی معاونت آموزشی وزارت، استفاده از تسهیلات مربوط امکان پذیر می باشد.

 

 

 

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷ در دانشگاه رازی

ردیف نام رشته تحصیلی گرایش
۱ زبان و ادبیات فارسی  
۲ ادبیات پایداری  
۳ زبان و ادبیات فارسی ادبیات تطبیقی
۴ زبان و ادبیات عربی  
۵ مترجمی زبان عربی  
۶ علوم اقتصادی اقتصاد نظری
۷ علوم اقتصادی اقتصاد انرژی
۸ علوم اقتصادی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
۹ تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
۱۰ تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی کاربردی
۱۱ تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی تغذیه ورزشی
۱۲ تربیت بدنی – رفتارحرکتی یادگیری و کنترل حرکتی
۱۳ تربیت بدنی – مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
۱۴ تربیت بدنی – مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
۱۵ تربیت بدنی – مدیریت ورزشی مدیریت رویدادهای ورزشی
۱۶ تاریخ اسلام  
۱۷ علوم اجتماعی جامعه شناسی
۱۸ علوم اجتماعی مطالعات فرهنگی
۱۹ زبانشناسی همگانی  
۲۰ الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن وحدیث
۲۱ الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
۲۲ فلسفه و حکمت اسلامی  
۲۳ باستانشناسی پیش از تاریخ ایران(علاوه بر دانشجویان و دانش آموختگان رشته باستانشناسی، دانشجویان رشته زیست گیاهی هم مجاز به انتخاب این رشته می باشند)
۲۴ مشاوره خانواده
۲۵ مشاوره مدرسه
۲۶ مشاوره مشاوره شغلی
۲۷ آموزش زبان انگلیسی  
۲۸ زبان و ادبیات انگلیسی  
۲۹ حقوق خصوصی  
۳۰ ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی و آمایش محیط
۳۱ آب و هوا شناسی آب و هوا شناسی محیطی
۳۲ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مدیریت توسعه پایدار روستایی
۳۳ علوم سیاسی  
۳۴ روابط بین الملل  
۳۵ روانشناسی عمومی
۳۶ حسابداری  
۳۷ کارآفرینی کسب و کارجدید
۳۸ کارآفرینی گردشگری
۳۹ کارآفرینی سازمانی
۴۰ کارآفرینی فناوری
۴۱ علم اطلاعات و دانش شناسی مدیریت اطلاعات
۴۲ ژئو فیزیک ژئو مغناطیس
۴۳ ژئو فیزیک ژئو الکتریک
۴۴ شیمی شیمی آلی
۴۵ شیمی شیمی معدنی
۴۶ شیمی شیمی تجزیه
۴۷ شیمی کاربردی
۴۸ شیمی شیمی فیزیک
۴۹ نانو شیمی  
۵۰ فیزیک هسته ای
۵۱ فیزیک فیزیک ماده چگال
۵۲ فیزیک ذرات بنیادی ونظریه میدانها
۵۳ نانو فیزیک نانو فیزیک
۵۴ فیزیک گرانش و کیهان شناسی
۵۵ فیزیک اپتیک و لیزر
۵۶ فیزیک فیزیک آماری و سامانه پیچیده
۵۷ زیست شناسی علوم سلولی مولکولی  
۵۸ میکروبیولوژی صنعتی
۵۹ بیوشیمی  
۶۰ زیست شناسی علوم گیاهی سیستماتیک و بوم شناسی
۶۱ زیست شناسی علوم جانوری فیزیولوژی جانوری
۶۲ زیست شناسی علوم جانوری بیوسیستماتیک جانوری
۶۳ زیست شناسی علوم جانوری سلولی تکوینی
۶۴ ریاضی محض جبر
۶۵ ریاضی محض آنالیز
۶۶ ریاضی کاربردی بهینه سازی (تحقیق در عملیات)
۶۷ ریاضی کاربردی آنالیز عددی
۶۸ ریاضی کاربردی رمز و کد
۶۹ آمار آمار ریاضی
۷۰ علوم کامپیوتر محاسبات علمی
۷۱ مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک
۷۲ مهندسی برق افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
۷۳ مهندسی برق سیستمهای قدرت
۷۴ مهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشینهای الکترونیکی
۷۵ مهندسی برق مخابرات میدان و موج
۷۶ مهندسی برق مخابرات سیستم
۷۷ مهندسی پزشکی بیوالکتریک
۷۸ مهندسی شیمی طراحی فرایند
۷۹ مهندسی شیمی ترموسینتیک و کاتالیست
۸۰ مهندسی شیمی فرآیندهای جداسازی
۸۱ مهندسی شیمی پلیمر
۸۲ مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
۸۳ مهندسی عمران سازه
۸۴ مهندسی عمران زلزله
۸۵ مهندسی عمران ژئوتکنیک
۸۶ مهندسی عمران راه و ترابری
۸۷ مهندسی عمران مدیریت منابع آب
۸۸ مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی (فقط مخصوص دانشجویان یا دانش آموختگان رشته مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی)
۸۹ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
۹۰ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
۹۱ مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
۹۲ نانو فناوری نانو مواد
۹۳ مهندسی کامپیوتر معماری سیستمهای کامپیوتر
۹۴ مهندسی کامپیوتر نرم افزار
۹۵ مهندسی فناوری اطلاعات مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
۹۶ مهندسی معماری  
۹۷ علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی
۹۸ علوم و مهندسی آب سازه های آبی
۹۹ علوم و مهندسی آب منابع آب
۱۰۰ آگرواکولوژی اکولوژی گیاهان زراعی
۱۰۱ آگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعی
۱۰۲ ژنتیک و به نژادی گیاهی  
۱۰۳ ترویج و آموزش کشاورزی پایدار ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
۱۰۴ علوم و مهندسی جنگل مدیریت جنگل
۱۰۵ مدیریت منابع خاک منابع خاک و ارزیابی اراضی
۱۰۶ مدیریت منابع خاک فیزیک و حفاظت خاک
۱۰۷ مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
۱۰۸ مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
۱۰۹ مهندسی کشاورزی- علوم دامی تغذیه دام
۱۱۰ مهندسی کشاورزی- علوم دامی تغذیه طیور
۱۱۱ مهندسی کشاورزی- علوم دامی اصلاح نژاد دام
۱۱۲ مهندسی کشاورزی- علوم دامی فیزیولوژی دام و طیور
۱۱۳ مهندسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی
۱۱۴ مهندسی کشاورزی بیماری شناسی گیاهی
۱۱۵ مهندسی مکانیک بیوسیستم طراحی و ساخت
۱۱۶ مهندسی مکانیک بیوسیستم فناوری پس از برداشت
۱۱۷ مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی
۱۱۸ مهندسی کشاورزی توسعه روستایی
۱۱۹ علوم دامی ژنتیک و اصلاح دام و طیور

 

جهت دریافت فایل کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
#

اشتراک این خبر در :