سومین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی در اردیبهشت ماه ۹۷ منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سعید عسگری قائم مقام مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی با تشریح اهداف و فعالیت های مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی گفت: این مرکز با استناد به شواهد علمی، راه حل های مناسبی رادر اختیار سیاستگذاران حوزه آموزش علوم پزشکی کشور قرار می دهد.

وی با اشاره به روند تاسیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی گفت: مبنای تاسیس این مرکز احصا و اولویت گذاری نیازهای کلان در عرصه آموزش علوم پزشکی بوده و سعی این مرکز جهت دهی انجام پژوهش های مبتنی بر علاقه محققین این عرصه به پژوهش های مبتنی بر نیازها (از طریق انجام فراخوان) و ایجاد شواهد علمی متقن برای حصول به راه حل های مناسب است.

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: انتظار می رود تا مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی بتواند با استناد به شواهد علمی منتج از پژوهش های مبتنی بر نیاز، راه حل های مناسبی را در اختیار نهادهای تصمیم گیری و سیاستگذاری حوزه آموزش علوم پزشکی کشور قرار دهد.

عسگری افزود: طبیعتا راه حل هایی که از طریق مدیریت و ترجمان دانش فراهم خواهند شد، می توانند الگوهای مناسب تری را برای تصمیم گیری های کلان مبتنی بر شواهد برای سیاستگذاران عرصه آموزش علوم پزشکی فراهم کنند.

وی گفت: البته علاوه بر مدیران ارشد، سایر سطوح دخیل در امر آموزش علوم پزشکی، نظیر مدرسین هم خواهند توانست از این نتایج بهره برداری کنند.

قائم مقام مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی با بیان اینکه مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی نقش ها و وظایف مهمی را عهده دار است، اظهار داشت: تعیین جهت راهبردی پژوهش در آموزش علوم پزشکی کشور، اولویت گذاری پژوهشی در آموزش علوم پزشکی کشور، کمک به تهیه و تدوین پروپوزال های پژوهشی مرتبط و با کیفیت از جمله این وظایف است.

وی یادآور شد: تامین و اختصاص بودجه پژوهش های مرتبط، تعریف و برون سپاری پژوهش ها، نظارت راهبردی برای انجام پژوهش های مرتبط، ظرفیت سازی و توانمند سازی، برقراری ارتباطات و شبکه سازی در سطح ملّی و بین المللی، مدیریت و ترجمان نتایج دانش آموزش پزشکی، انتشار نتایج و تسهیل و تشویق کاربست نتایج پژوهش و مدیریت آمار و اطلاعات راهبردی آموزش علوم پزشکی کشور از جمله این نقش ها است.

عسگری گفت: یکی از راهکارهای مهم این مرکز برای جهت دهی به تحقیقات مورد نیاز، اعلام عناوین دارای اولویت در هر فراخوان است. تاکنون مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی دو فراخوان داشته است و عناوین دارای اولویت را از طریق برگزاری نشست های تخصصی با صاحب نظران حوزه آموزش علوم پزشکی از دانشگاه های علوم پزشکی مشخص کرده است.

وی گفت: امیدواریم که سومین فراخوان مرکز در اردیبهشت ماه سال ۹۷ همزمان با ایام برگزاری جشنواره شهید مطهری به انجام رسد.

قائم مقام مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی خاطرنشان کرد: از مسئولین دانشگاه های علوم پزشکی و بویژه محققین عرصه آموزش علوم پزشکی درخواست می کنیم که برای انجام تحقیقات راهبردی با هدف ایجاد شواهد علمی برای تمهید راه حل های مناسب در جهت تسهیل تصمیم گیری سیاستگذاران آموزش علوم پزشکی بیش از پیش همت کنند.

 
#

اشتراک این خبر در :