دانشگاه خلیج فارس از میان واجدین شرایط پذیرش کارشناسی ارشد و دکتری  استعدادهای درخشان دانشگاه های دولتی برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ دانشجو می پذیرد.

دانشگاه خلیج فارس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد در مقاطع کارشناسی ارشد دانشگاههای کشور و در راستای اجرای “آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان” نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط اختصاصی و عمومی در رشته های مختلف در سال ۹۷-۹۸ اقدام می نماید.
نحوه  و زمان ثبت نام:
ثبت نام صرفاً الکترونیکی و از طریق وبسایت دانشگاه به آدرس https://www.pgu.ac.ir ، قسمت آموزش، صورت می گیرد.
آخرین مهلت ثبت نام سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه می باشد.

” خواهشمند است قبل از ثبت نام شرایط پذیرش را به طور دقیق مطالعه فرمایید.”

شرایط پذیرش کارشناسی ارشد
۱- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن سه چهارم واحدها تا پایان نیمسال ششم تحصیل، به لحاظ میانگین کل جزء ۱۵ درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند.

۲- رتبه های اول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی – دانشجویی برای ورود به همان رشته برگزیده یا رشته های مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت، با ارایه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد.

نکات مهم :
*پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفاً برای یکبار امکان پذیراست
*این آیین نامه شامل دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی پیوسته یا فارغ التحصیلان نیمه اول سال ۹۷-۹۶   می شود و فارغ التحصیلان کارشناسی سال های قبل و کارشناسی ناپیوسته مجاز به شرکت در فراخوان نیستند.
*دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی، غیر دولتی-  غیر انتفاعی، علمی- کاربردی و پردیس های بین الملل مجاز به شرکت در فراخوان نیستند
*تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این آیین نامه مجاز نیست.
*پذیرش در رشته های تحصیلی مرتبط به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.
*پذیرش دانشجو صرفاً برای رشته – گرایش های مندرج در آگهی می باشد (لیست پیوست)
*متقاضیان حداکثر در دو رشته- گرایش  )رشته – گرایش مقطع کارشناسی و رشته – گرایش مرتبط با آن) امکان ثبت نام دارندکه باید در سامانه در دو فرایند جداگانه اقدام به ثبت نام نمایند و برای هر کدام ، شهریه ثبت نام جداگانه پرداخت نمایند.
*به درخواست هایی که فاقد هر کدام از مدارک لازم باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد (مدارک باید هنگام ثبت نام الکترونیک الصاق شوند).
*در صورت احراز هرگونه مطالب خلاف واقع در مدارک ارائه شده توسط داوطلب، در هر مرحله ای از پذیرش و یا تحصیل، از ادامه کار وی جلوگیری و پی گیری قانونی به عمل خواهد آمد.

دانلود لیست رشته ها

فراخوان پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد برای ورود به مقطع دکتری سال تحصیلی ۹۸-۹۷

دانشگاه خلیج فارس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد مقطع دکتری دانشگاه های کشور و در راستای اجرای “آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری” نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط اختصاصی و عمومی در دوره های دکتری رشته های مختلف در سال ۹۸- ۹۷ اقدام می نماید. خواهشمند است قبل از ثبت نام حتماً آیین نامه پذیرش بدون آزمون دکتری و نکات زیر را مطالعه نمایید:

الف: شرایط:

۱- بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

۲- کسب حداقل ۶۰  امتیاز از فعالیت های آموزشی پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی مربوط به آیین نامه مذکور .

پ) داشتن میانگین کل ۱۶ در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۷ (بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد (یا میانگین همتراز شده هریک از دوره های مذکور طبق دستور العمل مصوب شورای  تحصیلات تکمیلی دانشگاه ).

ت) کسب حداقل نمره ۵۰ از آزمون زبان ( MCHEیا معادل آن در سایر آزمون ها ) قبل از آزمون جامع دکتری ( مطابق با آیین نامه دوره دکتری مصوب وزارت )

ث) نحوه امتیاز دهی به داوطلبان در هریک از ردیف های جداول ارزشیابی، طبق دستور العمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهد بود.

ج) پذیرش افراد واجد شرایط در همان رشته تحصیلی یا رشته های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

ب: گزینش نهایی دانشجویان بعد از انجام مصاحبه صورت می گیرد.

تذکر:  به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر در روز مصاحبه الزامی می باشد. تقاضا می گردد اصل و کپی مدارک در پوشه ای قرار گرفته و روی پوشه مربوطه مشخصات فردی اعم از نام ، نام خانوادگی ، رشته تحصیلی و رشته مورد تقاضا الصاق و در روز مصاحبه به کمیته اجرایی آزمون تحویل داده شود. در پایان مصاحبه اصل مدارک به متقاضی تحویل داده خواهد شد و کپی مدارک برای بررسی نهایی به دانشگاه ارسال می شود. مدارک دریافتی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

نکات مهم:

v شرکت داوطلب در مصاحبه، منوط به تأیید اولیه از سوی دانشگاه مبنی بر داشتن شرایط بهره مندی از تسهیلات ادامه تحصیل ممتازین می باشد.
v پذیرش دانشجو صرفاً برای رشته های: مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، زبان و ادبیات عربی،  شیمی-  گرایش  معدنی، شیمی – گرایش آلی

v متقاضیان حداکثر در دو رشته- گرایش  )رشته – گرایش مقطع کارشناسی ارشد و رشته – گرایش مرتبط با آن) امکان ثبت نام دارندکه باید در سامانه در دو فرایند جداگانه اقدام به ثبت نام نمایند و برای هر کدام ، شهریه ثبت نام جداگانه پرداخت نمایند.

v به درخواست هایی که فاقد هر کدام از مدارک لازم باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

v در صورت احراز هرگونه مطالب خلاف واقع در مدارک ارائه شده توسط داوطلب، در هر مرحله ای از پذیرش و یا تحصیل، از ادامه کار وی جلوگیری و پی گیری قانونی به عمل خواهد آمد.

تاریخ برگزاری مصاحبه

تاریخ برگزاری مصاحبه پس از بررسی در دانشگاه و ارسال اسامی به دانشکده ها از طریق سایت دانشگاه خلیج فارس به آدرس  (www.pgu.ac.ir) اعلان خواهد شد. لذا خواهشمند است از هر گونه تماس و مراجعه غیر ضروری به دفتر تحصیلات تکمیلی و دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و همچنین دانشکده مربوطه خودداری فرمایید.

 

دانشگاه خلیج فارس

فراخوان ثبت نام استعدادهای درخشان (دکترا)

فراخوان ثبت نام استعدادهای درخشان (ارشد)

فرم معرفی نامه از دانشگاه مبداء (جهت پذیرش ارشد)

لیست رشته ها ی ارشد

لیست رشته های دکترا

فرم ثبت نام استعدادهای درخشان (کارشناسی ارشد)

فرم ثبت نام استعدادهای درخشان (دکتری)

 
#

اشتراک این خبر در :