اطلاعیه مقدماتی زمان برگزاری مصاحبه حضوری آزمون دکتری سال ۱۳۹۷ دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد.دانشگاه صنعتی شریف

بنا بر اعلام دانشگاه صنعتی شریف، تاریخ مصاحبه علمی در دانشکده ها و مراکز دانشگاه صنعتی شریف به شرح زیر اعلام می گردد:

تمامی دانشکده ها و گروه ها (فنی و مهندسی، مدیریت و اقتصـاد، شـیمی، فیزیـک، علـوم ریاضی و فلسفه علم): در روزهای یک شنبه ۹۷/۰۴/۰۳ و دوشنبه ۹۷/۰۴/۰۴
پژوهشکده علوم و فناوری نانو روز سه شنبه ۹۷/۰۴/۰۵
لازم به ذکر است این اطلاعیه مقدماتی است و ممکن است با توجه به شـرایط روز و خارج از کنتـرل، تغییر یابد. در این صورت جزئیات بیشتر در اطلاعیه های بعدی به اطلاع داوطلبان محترم خواهد رسید.

اطلاعیه مقدماتی اعلام زمان مصاحبه حضوری آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۷

 

 
#

اشتراک این خبر در :