رئیس پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد گفت: این پژوهشکده در راستای اولویت های پژوهشی خود از پایان نامه دانشجویان حمایت مالی و معنوی می کند.دانشگاه آزاد

عبدالمجید طالب تاش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولویت های پژوهشی پژوهشکده قرآن و عترت به تمامی واحدهای این دانشگاه ابلاغ شده است.

وی عنوان کرد: از پایان نامه های مرتبط با اولویت های پژوهشی پژوهشکده حمایت مادی و معنوی صورت خواهد گرفت.

رئیس پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: اعضای هیات علمی این پژوهشکده در تدوین و معرفی منابع پایان نامه به دانشجویان کمک خواهند کرد.

طالب تاش تاکید کرد: همچنین پایان نامه های مرتبط با محورهای پژوهشی این پژوهشکده در قالب کتاب چاپ خواهند شد.

 
#

اشتراک این خبر در :