دانشگاه شهید چمران در راستای اجرای آیین نامهی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری (موضوع آیین نامه ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ و متمم شماره ۲/۱۲۱۷۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) طبق فراخوان زیر در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ برای مقطع دکترای تخصصی دانشجو می پذیرد.


ماده ۱: دانشگاه شهید چمران اهواز حداکثر معادل ۲۰٪ از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی – پژوهشی دوره روزانه دکترای تخصصی خود در هر کد رشته محل تحصیل را از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد یا دانشجویان دوره کارشناسی ارشد داخل که تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۷، دانش آموخته شوند، به صورت مازاد بر ظرفیت، با رعایت شرایط زیر پذیرش می کند:
١. داشتن میانگین کل ۱۶ در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۷ (بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره
کارشناسی ارشد (تعدیل معدل در هر یک از دوره های مذکور با اعمال ضریب هم ترازی دانشگاه ها
در رشته مربوطه طبق نظر گروه آموزشی امکان پذیر است) ۲. بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد. ٣. کسب حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق “جدول ارزشیابی داوطلبان
پذیرش بدون آزمون دکتری ” ضمیمه شده به انتهای این فراخوان الزامی است. تبصره ۱: دانشگاه شهید چمران اهواز از دانشجویان دانشگاه های پیام نور، آزاد اسلامی، غیر دولتی – غیر انتفاعی و پردیس های بین الملل (خودگردان) و جامع علمی کاربردی برای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری پذیرش نمی نماید.
ماده ۲:
افراد مشمول این آیین نامه، در همان رشته تحصیلی یا رشته های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

_
ماده ۳: تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این آیین نامه، مجاز نیست.
مدارک مورد نیاز:
مدارک ارسالی عودت داده نخواهند شد.)
۱- تکمیل فرم درخواست استفاده از سهمیه پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری (فرم پیوست شماره یک) ۲- ریز نمرات تأیید شده دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد ٣- فتوکپی صفحه نتیجه ارزشیابی پایان نامه و چکیده پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (برای دانشجویان
فارغ التحصیل) ۴- تکمیل فرم مشخصات تفصیلی از فعالیت های آموزشی و پژوهشی متقاضی (فرم پیوست شماره دو) ارائه
مستندات در کلیه موارد ضروری است. ۵- یک نسخه از مقالات چاپ شده یا پذیرش قطعی رسمی با ذکر دقیق تاریخ و شماره چاپ ۶- ارائه سایر مدارک امتیاز آور برای داوطلب بر اساس شیوه نامه پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه شهید
چمران اهواز . ۷- فتوکپی از تمامی صفحات شناسنامه ۸- فتوکپی کارت ملی و ارائه گواهی مبنی بر بلامانع بودن ادامه تحصیل به لحاظ خدمت سربازی داوطلبین مرد ۱۰- فتوکپی دانشنامه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد یا تأییدیه مدرک تحصیلی ۱۱- معرفی نامه علمی از استادان دوره کارشناسی ارشد (پس از دعوت به مصاحبه) ۱۲- تصویر نمره آزمون زبان انگلیسی (در صورت داشتن) ۱۳- اصل فیش بانکی به مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره ۲۱۷۷۲۷۲۲۰۴۰۰۵ بانک
ملی شعبه شهر دانشگاهی بنام رابط متمرکز وجوه برگزاری دوره های خاص دانشگاه شهید چمران اهواز به شناسه واریز ۲۲۳۶۴۳۲

مراحل پذیرش:
١- متقاضیان باید مدارک خود را از اول اسفند ماه (۹۶/۱۲/۱۰) لغایت بیستم فروردین ماه (۹۷/۰۱/۲۵) به
دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز به آدرس: اهواز، دانشگاه شهید
چمران، ساختمان مرکزی، دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان ارسال نمایند. ۲- به تقاضاهای ناقص و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۳- ارزیابی مدارک بر اساس شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعداهای درخشان دانشگاه
شهید چمران اهواز ” بارگذاری شده در بخش آیین نامه های پرتال مدیریت استعدادهای درخشان
دانشگاه شهید چمران اهواز، انجام خواهد شد. ۴- دانشجویانی که در ارزیابی اولیه امتیازات لازم را کسب نمایند از طریق گروه های آموزشی دانشکده ها
جهت انجام مصاحبه دعوت خواهند شد. | – نتایج داوطلبان حائز شرایط در اواخر تیر ماه ۱۳۹۷ از طریق سایت دانشگاه شهید چمران اهواز اعلام
خواهد گردید. ۶- پس از قبولی در مصاحبه و پذیرش توسط گروه تخصصی مربوطه، اسامی پذیرفته شدگان به همراه
فرم های ارزشیابی جهت تأیید نهایی به سازمان سنجش و آموزش ارسال خواهند شد. طبیعی است که تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه هیچ گونه حقی برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد.

 
#

اشتراک این خبر در :