داوطلبان متقاضی استفاده از آئین نامه تسهیلات ادامه تحصیل استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا آزمون و بدون آزمون ورودی، می بایست پس از مطالعه آیین نامه مربوطه در صورت احراز شرایط الازم، مطابق با اطلاعیه ها و دستورالعمل های بعدی این مرکز اقدام نمایند. سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهت مطالعه آیین نامه


آیین نامه های استعداد درخشان بخش نامهها و آیین نامهها http:// edc.behdasht.gov.ir

آیین نامه “تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر- مصوب ۸۹/۱۰/۲۱ ۱-۱۲- متقاضیان با آزمون و بدون آزمون ورودی واجد شرایط، می بایست همزمان با سایر داوطلبان عادی متقاضی شرکت در آزمون طی اسفند ماه سال ۹۷، ثبت نام کنند. تذکر بسیار مهم: طبق ماده ۱ آیین نامه مذکور، فقط دانشجویان شاغل به تحصیل و فارغ التحصیلان دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت بهداشت و دانشکدههای علوم پزشکی وابسته به دستگاههای اجرایی (شاهد بقیه الله، ارتش و علوم بهزیستی) واجد شرایط استفاده از این آیین نامه هستند. البته بر اساس بند ۸-۳ همین آیین نامه فارغ التحصیلان رشتههای گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی که مطابق بندهای ج-۰-زی ماده ۳این نامه مذکور رتبه کسب نموده باشند، با رعایت سایر شرایط آیین نامه میتوانند از تسهیلات ماده ۳|
شرایط با آزمون) بهره مند شوند. ۲-۱۳- همانند سال گذشته، متقاضیان بدون آزمون ورودی، می بایست همزمان با سایر داوطلبان عادی و متقاضیان با آزمون از تاریخ ۹۷/۵/۱۶ لغایت ۹۷/۵/۱۷ ، نسبت به انتخاب رشته محل خود اقدام نمایند. بنابراین لازم است ثبت نام را انجام داده و کد رهگیری جهت مراحل بعدی دریافت کنند. بعبارتی این افراد فقط در زمان یاد شده برای کلیه داوطلبان عادی مجاز به انتخاب رشته محل میباشند و متعاقبا فقط از طریق دانشگاه معرفی خواهند شد و سامانه برای انتخاب رشته محل غیر فعال خواهد شد. ۳-۱۳- متقاضیان یا آزمون و بدون آزمون ورودی واجد شرایط، می بایست هنگام تکمیل فرم ثبت نام بند مربوط به “متقاضی ثبت نام با استفاده از شرایط استعداد درخشان میباشم” را انتخاب کنند. بدیهی است در صورت عدم انتخاب، مسئولیت عواقب بعدی به عهده داوطلب می باشد. ۱۳-ک-متقاضیان واجد شرایط پس از ثبت نام طی اسفند ماه و انتخاب رشته محل در زمان مقرر، میبایست از تاریخ ۹۷/۵/۱ لغایت ۹۷/۵/۱۶ به همراه مدارک مورد نیاز، جهت انجام مراحل مربوطه و معرفی، به دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه نمایند تا دانشگاه مذکور نسبت به معرفی آنها از تاریخ ۹۷/۵/۱۶ لغایت ۹۷/۵/۳۳ اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم معرفی اسامی واجدین شرایط و یا عدم تایید از سوی دانشگاه بصورت اینترنتی طی تاریخ و زمان مقرر، مکاتبات بعدی قابل رسیدگی نبوده و مرکز سنجش آموزش پزشکی مسئولیتی را بعهده نمیگیرد.

۵-۱۳- متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهیمه استعداد درخشان بدون آزمون : |
الف: باید ابتدادر آزمون ثبت نام کرده و کارت ورود به جلسه را دریافت کنند. در صورت تمایل، می توانند در آزمون شرکت نکنند. ولی باید همانندسایر داوطلبان در زمان تعیین شده نسبت به انتخاب رشته محل اقدام کنند.
ب: در صورت تمایل، میتوانند همانند سایر داوطلبان عادی (بدون استفاده از آئین نامه مذکور) با شرایط عادی در آزمون شرکت کنند و شانس خود را هم در شرایط عادی و هم با استفاده از شرایط استعداد درخشان امتحان نمایند. ۱-۱۳- متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهیمه استعداد درخشان بدون آزمون در صورتیکه با شرایط عادی در آزمون شرکت کنند، لزومی ندارد رشته امتحانی آزمون با رشته انتخابی مورد استفاده از آیین نامه استعداد | درخشان، یکسان باشد. این افراد در زمان انتخاب رشته محل، مجاز به انتخاب در هر دو حالت عادی و استعداد درخشان خواهند بود. ۷-۱۳- متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهیمه استعداد درخشان بدون آزمون (که در آزمون شرکت می۔ نمایند) و با آزمون دقت نمایند علاوه بر این سهمیه، برای شرایط عادی در سهمیه آزاد نیز همانند سایر داوطلبان عادی مورد سنجش واقع خواهند شد. ۸-۱۳- متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهیمه استعداد درخشان بدون آزمون دقت نمایند مجاز به انتخاب کلیهی رشته محلهای مورد پذیرش در رشته انتخابی این سهمیه بر اساس جدول پذیرش می باشند (جدول متعاقبا از طریق همین سایت اعلام میگردد). بدیهی است در هر دانشگاهی اولویت پذیرش با دانشجوی واجد شرایط آن دانشگاه می باشد. لذا اگر ظرفیت مازاد استعداد درخشان دانشگاه یک نفر باشد، دانشجوی واجد شرایط و در اولویت همان دانشگاه پذیرفته خواهد شد و اگر ظرفیت بیش از یک نفر باشد حداقل یک نفر از دانشجویان واجد شرایط و در اولویت از سایر دانشگاهها پذیرفته خواهد شد. شایان ذکر است اولویت بندی بین دانشجویان برمبنای امتیاز کسب شده توسط دانشجو بر اساس جدول امتیازدهی مربوطه توسط دانشگاه محل تحصیل، محاسبه خواهد شد.

۹-۱۳- بر اساس ابلاغیه ۵۰۰/۱۱۷۹ -۹۰/۳/۲۶ موضوع اصلاحیه بند ۸-۲- ماده ۲ آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل… :” دانشجوی ممتاز هر رشته تحصیلی مجاز است فقط در مقطع بالاتر رشته همنام به تحصیل بپردازد و در صورتیکه در مقطع کارشناسی ارشد رشته همنام رشته تحصیلی مقطع قبلی وجود نداشته باشد، سهمیه %۱۰ بدون آزمون حذف و به ۲۰% سهمیه بذیرش با آزمون تبدیل میشود. در این صورت شرکت در آزمون و کسب حداقل ۹۰% نمره آخرین نفر پذیرفته شده آزاد در رشته محل مورد تقاضا الزامی خواهد بود.”
گزینش بر اساس این ابلاغیه، از آزمون سال ۹۹ اجرا میگردد. لذا داوطلبان میبایست مفاد ابلاغیه مذکور را رعایت نمایند.لازم به توضیح است اسامی رشته های همنام طی نامهo۱۹/۱۱۶/د – ۹۰/۹/۷ به معاون محترم آموزشی کلیه دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ارسال شده است. ۱۰۰۱۳- در رشتههایی که سابقه ۲ سال کار بالینی الزامی میباشد، دانش آموختگان استعداد درخشان دورہ۔ های گذشته که طبق ضوابط آن دوره پس از گذراندن ۲ سال سابقه کار بالینی خود، برای آزمون سال ۹۷ واجد شرایط شرکت در این رشتهها شدهاند، برای ۲ دوره پذیرش (سال ۹۹ و ۹۷) از شرط الزام رشته همنام معاف بوده و برای این دانش آموختگان طبق روال گذشته عمل می شود. لازم به ذکر است از آزمون سال ۹۸ و بعد از آن، ابلاغیه و نامه مندرج در بند ۱۳-۹ برای کلیه رشتهها اجرا خواهد شد. ۱۱-۱۳- براساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی مندرج در بند ۱۳-۱- شرایط اختصاصی در تعدادی از رشتهها مطابق جدول شماره ۱) ارائه دوسال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد. به عبارتی بلافاصله بعد از فراغت از تحصیل از دوره کارشناسی افراد مجاز به انتخاب این رشتهها نمیباشند. لذا داوطلبان مشمول استفاده از آئین نامه “تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز در مقاطع بالاتر” که متقاضی ادامه تحصیل در این رشتهها هستند، حق استفاده از شرایط آئین نامه مذکور بعد از سپری نمودن دوره دو ساله براساس ضوابط آزمون همان سال، برای آنها محفوظ می باشد. ۱۲-۱۳- اتباع خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاههای علوم پزشکی مجاز به استفاده از تسهیلات استعداد درخشان نمیباشند. ۱۳-۱۳- پس از قبولی و اعلام اسامی پذیرفته شدگان هرگونه تغییر رشته و یا جابجایی در مقاطع تحصیلات تکمیلی ممنوع میباشد.

 
#

اشتراک این خبر در :