رئیس سازمان امور دانشجویان شرایط دانشگاه هایی که می توانند از بورسیه داخلی دانشجویان دکتری استفاده کنند را عنوان کرد.بورسیه

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط دانشگاه هایی که می توانند از بورسیه داخلی دانشجویان دکتری استفاده کنند، گفت: بورسیه داخل کشور دانشجویان دکتری به دلیل زیاد بودن تعداد فارغ‌التحصیلان دکتری، تقریبا متوقف شده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: فقط دانشگاه‌هایی که به بورسیه داخلی نیاز داشته و دور از مرکز باشند، در صورتی که نیازشان به تایید مرکز هیات علمی وزارت علوم برسد، می توانند همچنان از بورسیه داخلی استفاده کند.

به گزارش مهر، امسال ۲ هزار نفر از دانشجویان دکتری از فرصت مطالعاتی در خارج و یا داخل کشور استفاده می کنند.

فرم ها،مدارک وآئین نامه های بورس داخل

  ۱: دستورالعمل موقت سال ۹۳ برای آئین نامه اجرایی اعطای بورس تحصیلی داخل کشور…

   ۲:    آئین نامه اعطای بورس داخل برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها وموسسات اموزش عالی وپزوهشی

    ۳: شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور  (  سال  ۱۳۹۴ )    

   ۴:شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل وخارج از کشور وشرکت در کنفرانس های علمی در سال ۹۳

 

  ۵: بخشنامه مربوط به اخذ اعلام نیاز پذیرفته شدگان دکتری تبدیل بورس خارج به داخل

                               صفحه۱ –  صفحه ۲ –   صفحه ۳  –  فهرست ظرفیت دانشگاه های سال ۹۳  (برای مشاهده کلیک نمایید.)

    ۶:مدارک لازم جهت تشکیل پرونده در دفتر حقوقی…

    ۷:سند تعهد جهت دانشجویان بورسیه ی داخل ...( توجه: علاوه بر تکمیل سند تعهد ، باید  مدارک لازم جهت تشکیل پرونده در

      دفتر حقوقی را نیز تهیه نمایید.( جزئیات مدارک دفتر حقوقی در بند ۵ قید شده است.)


۸: فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت مطالعاتی…

۹:فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت مطالعاتی..

   ۱۰:کاربرگ استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی داخل وخارج از کشور… 

    ۱۱:کاربرگ مشخصات دانشجو برای فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی…

   ۱۲:مدارک لازم برای صدور حکم یا تسویه حساب فرصت مطالعاتی…

   ۱۳:مدارک لازم جذب مرکز(صلاحیت عمومی )

    ۱۴:مدارک لازم جهت استفاده از آیین نامه مربیان (شماره ۵۵۰۲۶  مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ )

    ۱۵:مدارک لازم جهت دریافت کمک هزینه شرکت در کنفرانس های خارج از کشور

     ۱۶: بخشنامه ی دوره تحقیقاتی

     ۱۷ :مدارک لازم جهت صدور حکم ماموریت تحصیلی مربیان

 
#

اشتراک این خبر در :