دانشکده علوم پزشکی خوی به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز گروه های آموزشی از فارغ التحصیلان مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد در رشته های مختلف جذب می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان جذب هیات علمی متعهد خدمت دانشکده علوم پزشکی خوی می توانند مدارک خود را تا پایان وقت اداری ۱۸ بهمن ۹۶ به معاونت آموزشی دانشکده ارسال کنند. مهلت تعیین شده غیر قابل تمدید خواهد بود.

شرایط عمومی تدین به دین مبین اسلام با یکی از ادیان رسمی کشور، تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران، عدم تعهد خدمت به سایر دانشگاهها و یا موسسات وابسته به آن، عدم وابستگی استخدامی به سازمانها، موسسات آموزشی عالی و یا سایر نهادهای دولتی است.

شرایط اختصاصی شامل داشتن مدرک معتبر علمی Ph.D یا کارشناسی ارشد در رشته متناسب، داشتن سابقه آموزشی حداقل به مدت دو سال، دارای مدرک معتبر زبان انگلیسی (بر اساس آیین نامه وزارتی ) یا توانائی به زبان انگلیسی است.

مصاحبه همراه با ارائه علمی در شورای آموزشی دانشکده و نظر موافق شورا از دیگر شرایط جذب به عنوان هیات علمی متعهد خدمت است.

رشته های مورد نیاز برای فراخوان جهت جذب هیئت علمی متعهد خدمت شامل دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط (یک نفر زن/ مرد)، دکتری تخصصی باکتری شناسی (یک نفر زن/ مرد)، کارشناسی ارشد اتاق عمل (یک نفر زن/ مرد) است.

کارشناس ارشد پرستاری با پایه کارشناسی اتاق عمل نیز قابل قبول است.

 
#

اشتراک این خبر در :