ثبت نام آزمون زبان MSRT مورخ ۵ آبان ماه از( ۱۱ مهر ماه ) از ساعت ۱۰ آغاز می شود. داوطلبان می توانند از طریق آدرس زیر برای ثبت نام اقدام کنند.
? http://msrt-exam.saorg.ir/

جریمه تخلف در آزمون

داوطلبانی که بافرستادن فرد دیگری بجای خود و جعل مدارک هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند و در آن شرکت کنند و تخلف آنان (حتی پس از برگزاری آزمون ودریافت مدرک ) اثبات گردد، برابر مقررات برگزاری آزمون ها،به حراست و کمیته انضباطی دانشگاه محل تحصیل معرفی و مدارک مربوط به آنها باطل و از شرکت در آزمون‌ به مدت ۲ تا۱۰سال محروم خواهند شد و با توجه به اینکه جعل هرگونه اسناد دولتی و استفاده از سند مجعول و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) جرم تلقی می‌شود و مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، این گروه از متخلفان برای صدور احکام قضائی به مراجع قضائی معرفی می‌گردند.

MSRT

دریافت به موقع کارت ورود به آزمون

داوطلبان محترم توجه نمایند حتما” کارت ورود به آزمون را در تاریخ و ساعت تعیین شده از سامانه دریافت نمایند در غیر اینصور ت به هیچ عنوان نمی توانند وارد محل برگزاری آزمون شوند و در روز برگزاری آزمون کارت برای داوطلبی صادر نخواهد شد. ضمنا” دریافت کارت آزمون سه روز قبل از برگزاری ازمون می باشد (از ساعت ۷ صبح روز سه شنبه هفته ایی که آزمون در ان برگزار می گرددلغایت ۷ صبح روز برگزاری آزمون)

                   تقویم آزمون
ه

ردیف روز و تاریخ برگزاری ازمون تاریخ شروع ثبت نام تاریخ پایان ثبت نام تاریخ اعلام نتایج شهرهای برگزاری آزمون
۱ جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶(صبح) سه شبه ۸/۱/۹۶ از ساعت ۱۰ صبح  برگزار شد شنبه ۹/۲/۱۳۹۶ تهران-تبریز-اهواز-اصفهان-ارومیه-اراک-اردبیل-بابلسر-بیرجند-خرم آباد-رشت-زاهدان-سنندج-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم-قزوین-مشهد-همدان-یزد-کیش-ایلام
۲ جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۶(صبح) یکشنبه ۱۰/۲/۱۳۹۶از ساعت ۱۰ صبح  برگزار شد شنبه ۱۳/۳/۱۳۹۶  تهران-تبریز-اهواز-اصفهان-ارومیه-اراک اردبیل-بابلسر-بیرجند -خرم آباد-رشت-زاهدان-سنندج-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم-قزوین-مشهد-همدان-یزد-ایلام

ا

۳ جمعه ۲۳ تیر  ۱۳۹۶(صبح)  شنبه ۲۰/۳/۱۳۹۶
از ساعت ۱۰ صبح
برگزار شد شنبه ۳۱/۴/۱۳۹۶ تهران-تبریز-اهواز-اصفهان-ارومیه-اراک-اردبیل-بابلسر-بیرجند-خرم آباد-رشت-زاهدان-سنندج-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم-قزوین-مشهد-همدان-یزد-ایلام
۴  جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶(صبح) یکشنبه ۱/۵/۱۳۹۶
از ساعت ۱۰ صبح
برگزارشد شنبه ۴/۶/۱۳۹۶


تهران-تبریز-اصفهان-ارومیه-اردبیل-اراک بابلسر–خرم آباد-رشت -زاهدان–سنندج-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قزوین–مشهد(دانشگاه امام رضا ع و فردوسی)-همدان-یزد

۵ جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶(صبح) یکشنبه ۵/۶/۱۳۹۶
از ساعت ۱۰ صبح
 برگزار شد پنج شنبه ۶/۷/۱۳۹۶

تهران-تبریز-اهواز-اصفهان-ارومیه-اراک-اردبیل -ایلام-بابلسر-بیرجند-خرم آباد-رشت-زاهدان-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم-قزوین-مشهد(داتنشگاه فردوسی و امام رضا ع)-همدان -یزد-سنندج

      

۶ جمعه ۵ ابان ۱۳۹۶(صبح) سه شنبه۱۱ / ۱۳۹۶/۰۷
از ساعت ۱۰ صبح 
 چهارشنبه ۱۹/۷/۱۳۹۶
حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل  ظرفیت هر حوزه  تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام  بسته و صفر خواهد شد
پنج شنبه ۱۱/۸/۱۳۹۶ تهران-تبریز-اهواز-اصفهان-ارومیه-اراک-اردبیل-بابلسر-بیرجند-خرم آباد-رشت-زاهدان-سنندج-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم-قزوین-مشهد-همدان-یزد-ایلام
۷ جمعه ۱۰ آذر۱۳۹۶(صبح)   شنبه ۱۳/۸/۱۳۹۶از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۲۴/۸/۱۳۹۶
حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل  ظرفیت هر حوزه  تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام  بسته و صفر خواهد شد
شنبه ۱۸/۹/۱۳۹۶  اعلام می شود
۸ جمعه ۸ دی۱۳۹۶(صبح)  یکشنبه ۱۹/۹/۱۳۹۶
از ساعت ۱۰ صبح
  شنبه ۲۵/۹/۱۳۹۶
حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل  ظرفیت هر حوزه  تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام  بسته و صفر خواهد شد
شنبه ۱۴/۱۰/۱۳۹۶ اعلام می شود
۹ جمعه ۱۳ بهمن۱۳۹۶(صبح)   شنبه ۱۶/۱۰/۱۳۹۶
از ساعت ۱۰ صبح
دوشنبه ۲۵/۱۰/۱۳۹۶
حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل  ظرفیت هر حوزه  تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام  بسته و صفر خواهد شد
پنج شنبه ۱۹/۱۱/۱۳۹۶ اعلام می شود
 
۱۰ جمعه ۱۱ اسفند۱۳۹۶(صبح) دوشنبه ۲۳/۱۱/۱۳۹۶
از ساعت ۱۰ صبح
شنبه ۲۸/۱۱/۱۳۹۶
حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل  ظرفیت هر حوزه  تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام  بسته و صفر خواهد شد
 شنبه ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ اعلام می شود

                                   

 هزینه ثبت نام آزمون   ۶۰۰۰۰۰ ریال(شصت  هزارتومان) و پرداخت  آن بصورت الکترونیکی می باشد.

توجه :
حوزه های فوق دارای ظرفیت مشخص می باشند و ممکن است قبل ازتاریخ پایان ثبت نام ظرفیت ها تکمیل شونددر صورت امکان در روزهای اول ثبت نام کنید در صورت تکمیل ظرفیت حوزه مورد نظر شما  افزایش ظرفیت امکان پذیر نمی باشد .
پرداخت هزینه آزمون فقط بصورت آنلاین می باشد.

تذکر مهم : داوطلبانی که در سامانه برای شرکت در آزمون پروفایل نساخته اند     فقط در روز و ساعت اداری  از روزشنبه تا چهارشنبه ۸صبح الی ۱۶ اجازه ساختن  پرو فایل در سامانه را دارند  .    ضمنا” تائید مدارک بعد از ساختن پرو فایل توسط مدیر سامانه انجام می گردد. 

اسامی حوزه ها وآدرسها ی محل برگزاری  آزمون:

ایلام- خیابان پژوهش -دانشگاه ایلام-مسئول برگزاری آقای دکتر جواد میرزایی

کیش :میدان امیرکبیر – دانشگاه صنعتی شریف (پردیس بین الملل)مسئول برگزاری خانم بذرافشان

قزوین- بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی ره (نوروزیان)- مقابل سازمان  صدا و سیمای مرکز قزوین- دانشگاه بین المللی امام خمینی ره-دفتر آموزشهای آزاد و مجازی  -مسئول برگزاری  آقای دکتر بهور اصغری
محل برگزاری آزمون : دانشکده علوم انسانی

سنندج: بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان – مدیریت تحصیلات تکمیلی -خانم مرادی ( محل برگزاری آزمون مجتمع کلاسهای گولان)

خرم آباد -کیلومتر۵ اتوبان خرم آباد بروجرد-دانشگاه لرستان-دانشکده دامپزشکی -مسئول برگزاری آقای غضنفری-

اردبیل: اردبیل -خیابان دانشگاه -دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده فنی (ساختمان کلاسها)مسئول برگزاری آقای پیر نیا

 ارومیه – دانشگاه ارومیه –بلوار والفجر ۲ خ صدا و سیما- –دانشکده ادبیات و علوم انسانی- سالن آمفی تئاتر مسئول برگزاری : آقای پرواز

-زاهدان – خ دانشگاه -دانشگاه سیستان و بلوچستان-تالار امام رضا ع دانشکده ادبیات – 

 تبریز- بلوار ۲۹ بهمن – فلکه دانشگاه – دانشگاه تبریز- ساختمان آموزش کل قدیم –مسئول برگزاری آقای محمد زاده

اراک –خیابان دانشگاه- دانشگاه صنعتی اراک – مسئول برگزاری آقای میلادی

اصفهان – دروازه شیراز – خیابان هزار جریب -درب شرقی دانشگاه اصفهان –-جنب دانشکده زبان -ساختمان شهید بهشتی- مسئول  برگزاری آقای جزینی –

-کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی-روبروی بیمارستان آیت الله طالقانی –– دانشگاه رازی-مسئول برگزاری : آقای میر قوامی

-مشهد –خ دانشگاه-خ اسرار – دانشگاه امام رضا ع – مسئول برگزاری : آقای جهانگیری
مشهد-میدان آزادی -پردیس دانشگاه فردوسی مشهد-مسئول برگزاری آقای سالم-

بیرجند :انتهای بلوار شهید آوینی-بلوار دانشگاه -دانشگاه بیرجند-پردیس شوکت آباد -دانشکده ادبیات و علوم انسانی-تالار علامه فرزان – مسئول برگزاری  اقای امینی

-اهواز- دانشگاه شهید چمران – مسئول برگزاری آقای کشکولی

   -بابلسر- دانشگاه مازنئدران-جاده نیروی هوایی-–کتابخانه مرکزی  دانشگاه مازندران- مسئول برگزاری خانم قادسی

– تهران میدان رسالت نارمک –خیابان هنگام- خ دانشگاه – دانشگاه علم و صنعت ایران – ساختمان جدید دانشکده علوم پایه و ریاضی – مسئول برگزاری : آقای مدامی

-کرمان – بزرگ راه عاشقان ولایت- حد فاصل چهار راه  بازرگانی و سه راه جوپاری -شهرک دانشگاهی صادقیه – پشت موسسه آموزش عالی بعثت-موسسه آموزش عالی کرمان –کرمان -سالن برگزاری آزمونها – مسئول برگزاری آقای خداپرست 

-رشت- کیلومتر ۶ جاده قزوین-مجتمع دانشگاهی دانشگاه گیلان- ساختمان دکتر ابریشم چیان- مسئول  برگزاری آقای مهدیلو

-همدان – خیابان مهدیه-دانشکده علوم پایه دانشگاه بوعلی سینا – مسئول برگزاری آقای دکتر آرام –

-شیراز-خیابان مشکین فام- روبروی هتل هما -دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز–مسئول برگزاری خانم دکتر شکر پور 
قم-پردیسان- انتهای بلوار دانشگاه -دانشگاه باقرالعلوم -مسئول برگزاری – آقای دکتر توبه یانی

یزد- صفائیه-بلوار شهیدان اشرف- خیابان جواد الائمه-موسسه آموزش عالی امام جوادع – مسئول برگزاری آقای فرهانه

تقویم آزمون ها

آزمون: MSRT05/08/1396
شروع ثبت نام: سه شنبه ۱۱/۷/۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ صبح
پایان ثبت نام: چهارشنبه ۱۹/۷/۱۳۹۶ حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل ظرفیت هر حوزه تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام بسته و صفر خواهد شد
اعلام نتایج: پنج شنبه ۱۳۹۶/۸/۱۱ از ساعت ۱۰ صبح
شهرهای برگزاری آزمون:
تهران-تبریز-اهواز-اصفهان-اردبیل -ارومیه-اراک-ایلام-بابلسر-بیرجند-خرم آباد -رشت-زاهدان-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم-سنندج -قزوین-مشهد(داتنشگاه فردوسی و امام رضا ع)-همدان-یزد-
 
#

اشتراک این خبر در :