سرقت علمی اتهامی است که برخی مواقع گریبانگیر پژوهشگران را می گیرد در صورتی که ناشی از ناآگاهی پژوهشگران است. دپارتمان تحقیقات سلامت آمریکا ۲۸ راهکار برای جلوگیری از وقوع تقلب در آثار پژوهشگران ارائه داده است.
 
#

اشتراک این خبر در :