برخی از دانشجویان به دلیل عدم‌اطلاع از مسائلی همچون تاریخ ثبت‌نام و نحوه پرداخت وام، عدم آشنایی با انواع وام‌های دانشجویی، عدم آشنایی با نحوه بازپرداخت وام و غیره به سادگی از کنار آن عبور می‌کنند، در این گزارش قصد داریم در این زمینه جزئیاتی را به اطلاع دانشجویان برسانیم.

به گزارش خبرنگار صنفی_آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ وام دانشجویی اعم از وام تحصیلی، وام شهریه، وام مسکن و سایر وام‌ها از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و از کانال معاونت دانشجویی دانشگاه‌ها به متقاضیان پرداخت می‌شود و هرچند مبالغ آن محدود و اندک است اما قطعا در دوران تحصیل، یکی از مهم‌ترین منابع مالی دانشجویان به حساب می‌آید. با این حال برخی از دانشجویان به دلیل عدم‌اطلاع از مسائلی همچون تاریخ ثبت‌نام، نحوه پرداخت وام، عدم آشنایی با انواع وام‌های دانشجویی، عدم آشنایی با نحوه بازپرداخت وام و غیره به سادگی از کنار آن عبور می‌کنند.

در این گزارش قصد داریم ضمن ارائه جدول زمان‌بندی انواع وام‌های دانشجویی، مبالغ این وام‌ها در سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶ را مورد بررسی قرار دهیم.

* جدول زمان‌بندی انواع وام‌های دانشجویی
در جدول زیر تقویم زمانی تقاضای وام‌هایی همچون وام ویژه دکتری، وام تحصیلی، وام شهریه، وام ویژه دکتری و وام بنیاد علوی آمده است:

|برای مشاهده سایز اصلی جدول روی آن کلیک کنید|

*** وام عتبات به تمام دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی(به جز دانشگاه آزاد اسلامی) پرداخت می شود و مبلغ آن برای دانشجویان مجرد ۱ میلیون و دانشجویان متاهل ۱٫۵ میلیون تومان است.

*** پرداخت وام ازدواج علاوه بر دانشجویان روزانه دانشگاه‌های دولتی به دانشجویان نوبت دوم فرزندان شهید و جانبازان بالای ۵۰ درصد و آزادگان دانشگاه‌های دولتی که در حین تحصیل تاهل اختیار کنند نیز بلامانع است. دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی در صورت کسب معدل حداقل ۱۶ و دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی در صورت کسب معدل کل حداقل ۱۷٫۵، تا سقف ۱٫۵برابر سقف مصوب، از وام ودیعه مسکن متاهلی بهره‌مند می‌شود اما پرداخت وام ودیعه مسکن به دانشجویانی که در نیمسال قبل از تقاضای وام، مشروط بوده‌اند، امکان‌پذیر نخواهد بود.

* مبالغ وام‌های تحصیلی برای سال جدید
در بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم فهرست انواع وام دانشجویی و مبالغ سرانه آن براساس آخرین مصوبات هیات امنای صندوق نیز ابلاغ شده است و از همه دانشگاه‌ها خواسته شده برای تسریع در امور پرداخت با رعایت بازه زمانی تعیین‌شده برای ثبت اطلاعات متقاضیان، نسبت به ارسال اطلاعات پس از تایید لیست‌ها توسط معاونت دانشجویی دانشگاه اقدام کنند.

در ادامه جدول ضوابط پرداخت و مبلغ مصوب ۲۴ نوع وام دانشجویی آمده است:

ردیف نام وام ضوابط پرداخت مبلغ مصوب(ریال)
۱ تحصیلی مجرد کاردانی(ماهیانه) ۹۰۰,۰۰۰
مجرد کارشناسی(ماهیانه) ۱,۰۰۰,۰۰۰
مجرد کارشناسی ارشد(ماهیانه) ۱,۱۰۰,۰۰۰
مجرد دکتری(ماهیانه) ۱,۲۵۰,۰۰۰
متاهل کاردانی(ماهیانه) ۱,۱۵۰,۰۰۰
متاهل کارشناسی(ماهیانه) ۱,۲۵۰,۰۰۰
متاهل کارشناسی ارشد(ماهیانه) ۱,۵۰۰,۰۰۰
متاهل دکتری(ماهیانه) ۱,۷۵۰,۰۰۰
۲ تحصیلی ممتاز و نمونه طبق قانون صندوق دو برابر وام تحصیلی
۳ مسکن مجرد/ تهران(ماهیانه) ۱,۵۰۰,۰۰۰
مجرد/ ۵ شهر بزرگ(ماهیانه) ۱,۲۵۰,۰۰۰
مجرد/ سایر شهرها(ماهیانه) ۱,۰۰۰,۰۰۰
متاهل/ تهران(ماهیانه) ۲,۵۰۰,۰۰۰
متاهل/ ۵ شهر بزرگ(ماهیانه) ۲,۰۰۰,۰۰۰
متاهل/ سایر شهرها(ماهیانه) ۱,۷۰۰,۰۰۰
۴ ضروری طبق قانون صندوق ۶,۰۰۰,۰۰۰
۵ ضروری(خرید کتاب) کارشناسی ارشد ۵۰۰,۰۰۰۰
دکتری(غیربورسیه) ۸۰۰,۰۰۰۰
۶ ضروری ممتاز نمونه کارشناسی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کارشناسی ارشد و دکتری ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۷ ضروری مبتکر طبق قانون صندوق ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ ضروری قهرمان ورزشی طبق قانون صندوق ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ ضروری روشندل کاردانی و کارشناسی ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تحصیلات تکمیلی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ حوادث غیرمترقبه روزانه کلیه مقاطع ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ ودیعه مسکن تهران/ کاردانی و کارشناسی ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تهران/ تحصیلات تکمیلی ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پنج شهر بزرگ/ کاردانی و کارشناسی ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پنج شهر بزرگ/ تحصیلات تکمیلی ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر شهرها/ کاردانی و کارشناسی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر شهرها/ تحصیلات تکمیلی ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ ودیعه مسکن مجردی تهران ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پنج شهر بزرگ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر شهرها ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ ودیعه مسکن متاهلی غیرایرانی طبق قانون صندوق ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ تغذیه به تفکیک دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی برمبنای نرخ ژتون
۱۵ تحصیلی دانش هسته‌ای مجرد کاردانی(ماهیانه) ۱,۳۵۰,۰۰۰
مجرد کارشناسی(ماهیانه) ۱,۵۰۰,۰۰۰
مجرد کارشناسی ارشد(ماهیانه) ۱,۶۵۰,۰۰۰
مجرد دکتری(ماهیانه) ۱,۸۷۵,۰۰۰
متاهل کاردانی(ماهیانه) ۱,۷۲۵,۰۰۰
متاهل کارشناسی(ماهیانه) ۱,۸۷۵,۰۰۰
متاهل کارشناسی ارشد(ماهیانه) ۲,۲۵۰,۰۰۰
متاهل دکتری(ماهیانه) ۲,۶۲۵,۰۰۰
۱۶ ضروری دانش هسته‌ای کارشناسی ۹,۰۰۰,۰۰۰
کارشناسی ارشد ۹,۰۰۰,۰۰۰
دکتری ۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ مسکن دانش هسته‌ای مجرد/ تهران(ماهیانه) ۲,۲۵۰,۰۰۰
مجرد/ ۵ شهر بزرگ(ماهیانه) ۱,۸۷۵,۰۰۰
مجرد/ سایر شهرها(ماهیانه) ۱,۵۰۰,۰۰۰
متاهل/ تهران(ماهیانه) ۳,۷۵۰,۰۰۰
متاهل/ تهران(ماهیانه) ۳,۰۰۰,۰۰۰
متاهل/ تهران(ماهیانه) ۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۸ حج عمره طبق قانون صندوق(مجرد) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ عتبات عالیات طبق قانون صندوق(متاهل) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ ازدواج طبق قانون صندوق ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ شهریه کاردانی و کارشناسی ۳,۰۰۰,۰۰۰
کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
کارشناسی ارشد پیوسته ۷,۰۰۰,۰۰۰
دکتری حرفه‌ای ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
دکتری پیوسته ۵,۰۰۰,۰۰۰
دکتری ناپیوسته ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ شهریه غیرانتفاعی کاردانی و کارشناسی ۳,۰۰۰,۰۰۰
کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
دکتری ناپیوسته ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ شهریه دانشگاه آزاد کاردانی و کارشناسی ۵,۰۰۰,۰۰۰
کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
دکتری حرفه‌ای ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
دکتری ناپیوسته ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ ویژه دکتری بانک توسعه تعاون ۷,۰۰۰,۰۰۰
تحصیلی ویژه دکتری ۶,۰۰۰,۰۰۰
ضروری ویژه دکتری ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 
#

اشتراک این خبر در :