نتایج نهایی تکمیل ظرفیت بررسی پذیرش دانشجو از طریق آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع ارشد و  دکتری تخصصی سال ۱۳۹۶ دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد.

براساس اعلام دانشگاه تربیت مدرس، پیرو انتشار اطلاعیه اعلام نتایج نهایی بررسی پذیرش دانشجو از طریق “آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب جلسه مورخ /۳/۲۷ ۹۳ شورای هدایت استعدادهای درخشان (آیین شماره ۶۷۲۷۲ /۲۱ مورخ /۴/۱۸ ۹۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و اصلاحیه آن به شماره ۲۳۷۲۰۰ /۲۱ مورخ۱۶/ ۱۲ /۹۳ ” و شیوه نامه مصوب شورای دانشگاه (اطلاعیه هشتم، تاریخ انتشار ۱۰ مردادماه ۱۳۹۶) به اطلاع داوطلبان می رساند مشخصات قبولی های علمی تکمیل ظرفیت دوره های دکتری تخصصی سال ۱۳۹۶ دانشگاه تربیت مدرس از طریق این آیین نامه برحسب ۷ رقم سمت راست شماره ملی و نام پدر آنان در جدول زیر مشخص شده است.

دکتری

 

 
#

اشتراک این خبر در :