در اجرای سیاست های حمایت و هدایت استعداد درخشان مصوب جلسه ۴۱۹ مورخ ۲۲/۲/۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دردوره تحصیلی کارشناسی ارشد مصوب جلسه مورخ ۱۱/۴/۹۳ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه به شماره ۹۶۴۷۴/۲۱ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۴ و دستورالعمل اجرایی به شماره ۱۹۸۳۸/س مورخ ۲۸/۳/۹۶، دانشگاه علوم و فنون مازندران بر اساس شیوه نامه اجرایی حاضر اقدام به پذیرش دانشجوی استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ در رشته های مندرج در جدول زیر نموده است .

کلیه دانشجویان استعدادهای درخشان متقاضی برای دوره کارشناسی ارشد باید واجد شرایط مفاد شیوه نامه اجرایی دانشگاه باشند.

جدول رشته های مورد پذیرش

ردیف رشته تحصیلی ردیف رشته تحصیلی
۱ مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک ۱۰ مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها
۲ مهندسی برق- الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی ۱۱ مهندسی صنایع – مدیریت نواوری وفناوری
۳ مهندسی برق – سیستم های قدرت ۱۲ مهندسی صنایع – سیستم های مالی
۴ مهندسی شیمی – فرایندهای جداسازی ۱۳ مهندسی صنایع – لجستیک وزنجیره تامین
۵ مهندسی عمران – سازه ۱۴ مهندسی صنایع – مدیریت پروژه
۶ مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی ۱۵ مهندسی صنایع – مدل سازی سیستم های کلان
۷ مهندسی مکانیک – ساخت و تولید ۱۶ مهندسی صنایع – مدیریت مهندسی
۸ مهندسی کامپیوتر – نرم افزار ۱۷ مهندسی صنایع – آینده پژوهی
۹ مهندسی فناوری اطلاعات ۱۸ مدیریت کسب وکار

 

مراحل اجرایی پذیرش دوره :

۱-   نحوه ثبت نام :

۱-۱-هزینه ثبت نام مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ « پانصد هزار ریال » است که باید به حساب شماره  ۰۱۰۶۰۳۰۲۸۱۰۰۰  به نام دانشگاه علوم و فنون مازندران نزد بانک ملی شعبه مرکزی بابل ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی در سراسر کشور) واریز شود .

۱-۲-متقاضیان باید مدراک لازم را حداکثر تا تاریخ ۱۹/۵/۹۶ از طریق ۱- پست پیشتاز به نشانی « مازندران – بابل – خیابان شیخ طبرسی – سرداران ۱۲- دانشگاه علوم و فنون مازندران –امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه » ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند. ۲- قرار دادن مدارک در پاکت پستی مهر و موم شده و تحویل آن به خدمات آموزشی دانشگاه.

لطفاً بر روی پاکت حتماً عنوان ” مربوط به پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان کارشناسی ارشد ” و نام رشته – گرایش ذکر شود .

۱-۳- در صورت عدم احراز شرایط یا نقص مدارک ، وجه واریزی و مدارک ارسالی متقاضیان به هیچ وجه برگشت داده نخواهد شد .

۲- مدارک مورد نیاز :

۲-۱- تکمیل فرم درخواست پذیرش ( فرم ۱)

۲-۲- تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه

۲-۳-دوقطعه عکس ۴*۳ همانند و جدید با ذکر مشخصات در پشت آنها

۲-۴-تصویر گواهی کارشناسی با ذکر میانگین معدل کل و یا گواهی اتمام تحصیل تا ۳۱/۶/۹۶ از دانشگاه محل تحصیل

۲-۵-تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای متقاضیان مرد .

تبصره : متقاضیان در حال انجام وظیفه با ارائه گواهی از مکان محل خدمت مبنی براین که خدمت وظیفه را تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ به پایان خواهند رساند ، می توانند در این فراخوان شرکت نمایند .

۲-۶-اصل و تصویر رسید بانکی مطابق بند ۱-۱

۳- ارسال مدارک :

متقاضیان باید مدارک لازم راحداکثر تا تاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۶ به امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران و به روش­های ذکر شده ارسال نمایند و به مدارک ناقص یا ارسالی پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

فایل پیوستی : دانلود فایل پیوستی

 
#

اشتراک این خبر در :