دانشگاه های کره جنوبی مورد تایید وزارت علوم ایران

بروزرسانی شده در سال ۲۰۱۷

به نقل از سایت وزارت علوم ایران

دانشگاه های رده ممتاز (الف)

ردیف نام دانشگاه معرفی
۱

KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology

بزودی
۲

Korea University

بزودی
۳

Pohang University of Science And Technology (POSTECH)

بزودی
۴

Seoul National University

بزودی
۵

Sungkyunkwan University

بزودی
۶

Yonsei University

بزودی
حتما بخوانید:  دانشگاه بیلکنت ترکیه

 

دانشگاه های رده خوب (ب)

ردیف نام دانشگاه معرفی
۱

Chonbuk National University

بزودی
۲

Chonnam National University

بزودی
۳

Chung-Ang University

بزودی
۴

Chungnam National University

بزودی
۵

Ewha Womans University

بزودی
۶

Hankuk (Korea) University of Foreign Studies

بزودی
۷

Hanyang university

بزودی
۸

Inha University

بزودی
۹

Kyung Hee University

بزودی
۱۰

Kyungpook National University

بزودی
۱۱

Pusan National University

بزودی
۱۲

Sejong University

بزودی
۱۳

Sogang University

بزودی
۱۴

University of Seoul

بزودی
۱۵

University of Ulsan

بزودی
۱۶

University of Science and Technology (UST) – Daejeon

بزودی

 

دانشگاه های رده متوسط (ج)

ردیف نام دانشگاه معرفی
۱

Ajou University

بزودی
۲

Catholic University of Korea

بزودی
۳

Cheju National University (CNU)

بزودی
۴

Gwangju Institute of Science & Technology (K-JIST)

بزودی
۵

Gyeongsang National University

بزودی
۶

Information & Communications University (ICU)

بزودی
۷

Kangwon National University

بزودی
۸

Konkuk University

بزودی
۹

Korea Maritime University Busan

بزودی
۱۰

Korea National University of Physical Education

بزودی
۱۱

Pukyong National University

بزودی
 
#

اشتراک این خبر در :