اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت #دکتری ۹۵ دانشگاه ارومیه

فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی تکمیل ظرفیت مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشگاه #ارومیه منتشر شد.

تربیت بدنی

 

کد رشته محل  :          ۲۱۳۲    نام رشته : علوم ورزشی-رفتارحرکتی (پردیس دانشگاهی)

قبول شدگان
۱-سحر وفاییان

 

 

 

 

 

کد رشته محل  :          ۲۱۰۴       نام رشته : مدیریت راهبردی (پردیس دانشگاهی)

 

قبول شدگان
۱-جعفرصادق محمدزاده

 

 

 

 

ادبیات

 

کد رشته محل : ۵۱۴۱                 نام رشته : آموزش زبان انگلیسی (پردیس)

قبول شدگان
۱-    زهرا جوان امانی

 

 

علوم

 

کد رشته محل : ۲۳۷۱                      نام رشته : شیمی آلی (روزانه)

قبول شدگان
۱-    مژگان عصمتی

 

 

کد رشته محل : ۲۵۶۱                       نام رشته : شیمی آلی (پردیس)

قبول شدگان
 

۱-حسن آذرپور

 

 

فنی مهندسی

کدرشته محل :            ۳۷۶۵           نام رشته : مکانیک-تبدیل انرژی(پردیس)

قبول شدگان
۱-    حبیب صالحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کشاورزی

 

کدرشته محل :            ۵۱۹۱           نام رشته : مهندسی آب –سازه های آبی(روزانه)

قبول شدگان
۱-حبیبه شیبانی فر

۲-    مصطفی صالحی

۳-    وحید ندر خانلو

 

 

 

کدرشته محل :            ۶۲۲۰           نام رشته : مهندسی آب –آبیاری و زهکشی(پردیس)

قبول شدگان
۱-منصور مهدی زاده

۲-    احمد شوکت نقده

۳-    هوشنگ غفوری

۴-    علی رضا جوکار

 

کدرشته محل :            ۴۶۹۲           نام رشته : تغذیه دام(پردیس)

قبول شدگان
۱-    کریم جهانبخش نقده

 

 

 

 

 

کدرشته محل :            ۴۶۰۹           نام رشته : گیاهان زینتی(روزانه)

قبول شدگان
۲-    صابر شکری

۳-    زهرا حیدری

۴-    مهدیه میرزایی

 

 

 

 

کدرشته محل :            ۴۴۹۸           نام رشته : زراعت(روزانه)

قبول شدگان
۱-    سهیلا محمدی الاگوز

۲-    شبنم حیدری

۳-    صادق شهبازی دورباش

۴-    یوسف یوسفی بجوانی

۵-    کامیار احمدیان

 

 

 

 

 

 

 

 

منابعطبیعی

 

رشته محل :     ۵۲۶۷           نام رشته :علوم و مهندسی آبخیزداری-گرایش زمین(روزانه)

قبول شدگان
۱-کیوان خرمی جلودار

۲-سیما کاظم پور چورسی

 

کدرشته محل :            ۵۲۶۶          نام رشته : علوم  و مهندسی آبخیزداری – گرایش آب(روزانه)

قبول شدگان
۱-سیما کاظم پور چورسی

۲-پروانه حاتمی  گل مکانی

 

کدرشته محل :                ۴۸۰۷      نام رشته : شیلات و آبزیان –تکثیر و پرورش آبزیان(روزانه)

قبول شدگان
۱-مجتبی پوراحدانزایی

 

 

کدرشته محل :              ۴۷۷۳        نام رشته : جنگلداری-علوم جنگل(روزانه)

قبول شدگان
۱-مهدی نویدی

 

 

 
#

اشتراک این خبر در :