معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشجویان مقطع ارشد باید پایان نامه ارائه دهند مگر در موارد ویژه و با تأیید کمیسیون موارد خاص این موضوع الزامی نیست.
وحید احمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفت: در مقطع کارشناسی بحث ارائه پایان نامه مطرح نیست و دانشجویان تنها باید با روش تحقیق آشنا شوند به همین علت پایان نامه در این مقطع حذف شد.
وی در پاسخ به سؤالی در باره حذف پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد افزود: در این مقطع همه دانشجویان باید پایان نامه ارائه دهند.
احمدی گفت: فقط در موارد ویژه و با تأیید استاد راهنما و کمیسیون موارد خاص دانشجویان این مقطع ( کارشناسی ارشد ) پایان نامه ارائه نمی دهند.
وی افزود: کمیسیون موارد خاص تنها با دلایل ویژه ارائه ندادن پایان نامه برای برخی از دانشجویان را مجاز می داند که از جمله این دلایل می توان به بیماری های خاص اشاره کرد.
احمدی گفت: البته دانشجویانی که در مقطع ارشد پایان نامه را ارائه نمی دهند باید واحد های درسی جداگانه ای را بگذرانند.

 
#

اشتراک این خبر در :