اسامی پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشگاه محقق اردبیلی منتشر شد.

 

http://uma.ac.ir/files/site1/files/docs/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84_%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_95.pdf

 
#

اشتراک این خبر در :