معاون آموزشی وزارت بهداشت اصلاحیه آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان دانشگاه های علوم پزشکی به مقاطع بالاتر تحصیلی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی در نامه ای اصلاحیه آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر تحصیلی را اعلام کرده است.

این اصلاحات پس از تصمیمات اتخاذ شده در جلسه شورای معین شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت اعلام شده است.

در این نامه آمده است: با توجه به تصمیمات متخذه در جلسه شورای معین شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت ، بند ۸-۲ ماده ۲ ( موضوع پذیرش بدون آزمون از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد) ، «آین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر تحصیلی» مصوب ۲۱ دی ماه ۸۹ به شرح زیر اصلاح می شود و برای پذیرش دانشجو از سال تحصیلی ۹۷-۹۶ قابل اجرا خواهد بود.

در این اصلاحیه آمده است: «دانشجوی ممتاز هر رشته تحصیلی مجاز است فقط در مقطع بالاتر رشته همنام به تحصیل بپردازد و در صورتی که در مقطع کارشناسی ارشد، رشته همنام رشته تحصیلی مقطع قبلی وجود نداشته باشد، سهمیه ۱۰ درصد بدون آزمون حذف و به ۲۰ درصد سهمیه پذیرش با آزمون تبدیل می شود. در این صورت شرکت در آزمون و کسب حداقل ۹۰ درصد نمره آخرین نفر پذیرفته شده آزاد در رشته / محل مورد تقاضا الزامی خواهد بود.

 
#

اشتراک این خبر در :