مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم گفت: براساس مصوبه وزارت علوم باید تمام برنامه های درسی که بیشتر از پنج سال از عمرشان گذشته تا مهر ۹۶ بازنگری شوند.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، عبدالرحیم نوه ابراهیم با اشاره به بازنگری دروس دانشگاهی گفت: براساس آخرین مصوبه شورای عالی برنامه ریزی درباره بازنگری دروس، تمام برنامه های درسی که بیشتر از ۵ سال از عمرشان گذشته تا مهر ۹۶ باید بازنگری شوند.

وی ادامه داد: این دروس باید با معیارهای دستورالعملی که برای این کار تنظیم شده و به دانشگاه ها ارسال خواهد شد، روزآمد و کارآمد شوند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم افزود: با توجه به مشارکت بیشتر دانشگاه ها دراین فعالیت ها، ما امیدواریم که مهر ۹۶ تمام برنامه ها کاملا به روز شود.

 
#

اشتراک این خبر در :