دانشجویان صاحب استعداد برتر جدید الورود و شاغل به تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی در دانشگاه تهران شناسایی و انتخاب می شوند.
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، دانشجویان صاحب استعداد برتر جدیدالورود و شاغل به تحصیل در تمامی مقاطع تحصیلی و سنوات مجاز تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران شناسایی و انتخاب می شوند.

دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه تهران به نشانیhttp://academics.ut.ac.ir مراجعه کنند.

 
#

اشتراک این خبر در :