شورای گسترش وزارت علوم با ایجاد چهار رشته جدید در مقطع کارشناسی از جمله پژوهشگری اجتماعی در دانشگاه رازی کرمانشاه موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شورای گسترش وزارت علوم با ایجاد چند رشته تحصیلی جدید در دانشگاه رازی اعلام کرد.

دانشگاه رازی کرمانشاه، در رشته های کارشناسی، مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی، علوم کامپیوتر، پژوهشگری اجتماعی و مترجمی زبان عربی دانشجو می پذیرد و پذیرش دانشجو در این دوره ها منوط به تأمین شرایط علمی، آموزشی و اعتبارت مالی است.

 
#

اشتراک این خبر در :