داوطلبان پذیرفته شده مشروط در مقطع دکتری که تلفنی به آنها اطلاع داده شده است، از تاریخ ۰۲/۰۵/۹۵تا تاریخ ۱۱/۰۵/۹۵ (روزهای یک شنبه و دوشنبه و سه شنبه) جهت تعهد به دانشگاه سلمان فارسی کازرون به حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه  حضورا مراجعه نمایند. در غیر اینصورت از پذیرفته شدگان ذخیره تعهد بعمل خواهد آمد.

  ضمنا داوطلبین فوق در صورت نیاز می توانند  با شماره ۴۲۲۲۶۰۵۰-۰۷۱  داخلی ۱۳۰ سرکار خانم بذر افشان در روزهای یکشنبه و یا دوشنبه  تماس بگیرند.

اسامی افراد به پذیرفته شده مشروط شرح ذیر می باشد:

افراد اصلی

۱) مژگان متوسل

۲)  آسیه قوامی

۳)  سیده طاهره موسوی

۴)   شهربانو گودرزی

۵)   کبری فریدونی

۶)    سید حمزه عابدی

افراد ذخیره

۱)عبدالرزاق امیری

۲)مهران عالی وند

 
#

اشتراک این خبر در :