تقویم سالانۀ برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی ویژه دانشجویان دکتری مرکز زبان آموزی دانشگاه اصفهان
۱ : ابتدای مهر ماه
۲ : آخر فروردین ماه

تقویم سالانۀ برگزاری کلاسهای آمادگی آزمون بسندگی زبان انگلیسی ویژه دانشجویان دکتری مرکز زبان آموزی دانشگاه اصفهان

۱ : شروع دوره : ابتدای مهر ماه – پایان دوره : آخر آذر ماه
۲ : شروع دوره : ابتدای بهمن ماه – پایان دوره : نیمه اردیبهشت ماه
۳ دوره فشرده پنج هفته ای تابستان
تلفن مرکز زبان آموزی۳-۳۷۹۳۲۱۲۲- ۰۳۱
 
#

اشتراک این خبر در :