اطلاعیه مهم واجدین شرایط دوره دکتری سال ۹۵ پردیس خودگردان دانشگاه قم منتشر شد. جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.

فایلها


واجدین شرایط ارزیابی تخصصی دکتری پردیس خودگردان ۱۳۹۵ .pdf ۱۸۵٫۱۱۳ KB

اطلاعیه شماره ۴- ارزیابی تخصصی آزمون دوره دکتری سال ۱۳۹۵ دانشگاه قم  منتشر شد

فایلها


اطلاعیه تحویل مدارک و هماهنگی با دانشکده ها.pdf ۲۹۰٫۱۰۶ KB
اطلاعیه مهم دانشکده حقوق.pdf ۳۴۷٫۶۷۷ KB
اطلاعیه مهم دانشکده علوم پایه.pdf ۲۱۹٫۷۱۶ K

 اطلاعیه شماره ۳- تحویل مدارک دوره دکتری ۱۳۹۵

فایلها


اطلاعیه ۳ -تحویل مدارک دوره دکتری ۱۳۹۵٫pdf ۲۹۰٫۱۴ KB
اطلاعیه مهم دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتری ۱۳۹۵٫pdf ۱۶۰٫۳۷۹ KB
اطلاعیه مهم دانشکده فنی و مهندسی.pdf ۲۴۰٫۷۶۷ KB

اطلاعیه شماره ۲ – ارزیابی تخصصی واجدین شرایط دوره دکتری سال ۱۳۹۵ (دوره روزانه، پردیس خودگردان و استعداد درخشان)

فایلها


اطلاعیه مدارک.pdf ۲۶۱٫۴۷۹ KB
شرایط اختصاصی و زمان بندی .pdf ۲۵۶٫۲۵۸ KB
فرم شماره ۱ – ارزیابی تخصصی.pdf ۳۲۳٫۱۷۱ KB
 
#

اشتراک این خبر در :